Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

13.04.2024
Czy wykorzystywany destrukt asfaltowy to odpady?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


17.03.2024
Koszmar składania sprawozdań odpadowych przez BDO
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,


25.02.2024
Zmiana przepisów dotyczących F-gazów i SZWO
Temat dnia Tagi: ,


28.01.2024
Nie każda opłata produktowa za opakowania będzie kosztem uzyskania przychodów
Temat dnia Tagi: , , , ,


31.12.2023
’Opłata kubkowa’ od stycznia 2024 r.
Nowości Tagi: , , , ,


26.11.2023
Napływowe zanieczyszczenia powietrza
Temat dnia Tagi:


26.10.2023
Unia przygotowuje znaczne zaostrzenie norm jakości powietrza
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


30.09.2023
Zmiana rodzajów instalacji objętych przez EU ETS
Temat dnia Tagi: , , ,


20.08.2023
Informacja w zgłoszeniu, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


25.07.2023
Substraty jako produkty uboczne, a nie odpady
Temat dnia Tagi:


11.06.2023
System kaucyjny – nowa wersja projektu ustawy
Nowości Tagi: , , ,


24.05.2023
Prowadzisz działalność związaną z tworzywami sztucznymi? Niektórzy mają 3 miesiące na złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO
Temat dnia Tagi: , , , ,


30.04.2023
Nowe obowiązki dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
Temat dnia Tagi: , ,


19.03.2023
Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska
Temat dnia Tagi: , , , ,


26.02.2023
Raport KOBiZE i wykazy opłatowe
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


12.02.2023
Deszczówka do miejskiej kanalizacji
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


08.01.2023
Nadal są niekonstytucyjne sztywno określone kary za nieterminowe sprawozdania dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nowości Tagi: , ,


07.01.2023
Obowiązek segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych przesunięty na 1 stycznia 2025 r.
Nowości Tagi: , ,


31.12.2022
Wystawianie przez BDO dokumentów DPR, EDPR oraz innych przesunięte na 2025 rok
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


18.11.2022
Konkluzje BAT dla przetwórstwa metali żelaznych
Nowości Tagi: , ,


18.10.2022
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023
Nowości Tagi: , , , ,


18.09.2022
Za co WIOŚ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego?
Nowości Tagi: , , , , , , , , , , ,


18.08.2022
Kary i opłaty środowiskowe a koszty uzyskania przychodów
Nowości Tagi: , ,


14.08.2022
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów
Nowości Tagi: , , ,


10.07.2022
W związku z odwołaniem stanu epidemii niektóre decyzje odpadowe stracą ważność 17 listopada 2022 r.
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


19.06.2022
Transport odpadów
Temat dnia


30.05.2022
Odpady z utrzymania terenów zielonych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


10.04.2022
Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)
Temat dnia Tagi: , ,


14.03.2022
Biomasa nie zawsze jest 'zeroemisyjna’ w handlu uprawnieniami do emisji CO2
Temat dnia Tagi: , , ,


25.02.2022
Od 25 lutego 2022 r. sprawozdania PRTR i dane o zakładzie na nowych formularzach
Nowości Tagi: , , , ,


26.01.2022
Zgłaszanie do SENT odpadów w międzynarodowym obrocie
Temat dnia


12.12.2021
Odpady komunalne – zmiana definicji
Temat dnia Tagi:


18.11.2021
Warunki utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
Temat dnia Tagi: , , ,


02.11.2021
Dopuszczalna emisja w pozwoleniu
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


16.10.2021
Pomiary emisji – nowe rozporządzenie
Temat dnia Tagi: , , , , ,


12.09.2021
Zmiana okresu magazynowania odpadów od 23.09.2021 r.
Temat dnia Tagi: , ,


28.08.2021
Ewidencja odpadów z budowy
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


27.07.2021
Obwoźny skup złomu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


13.06.2021
Jakie są wymagania formalno-prawne przy sprzedaży nadmiaru urobku z wykopu
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


02.05.2021
Który organ wydaje decyzję środowiskową?
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia Tagi: , , ,


18.04.2021
Zagospodarowanie odpadów przez konsorcjum
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


21.03.2021
Odpady popiołowe-żużlowe do utwardzenia drogi
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


10.02.2021
Sprzedawca/pośrednik w obrocie odpadami złomu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


10.01.2021
Czyje są odpady z naprawy
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


27.12.2020
Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów
Temat dnia Tagi: , , , ,


22.11.2020
Beczki po olejach i smarach
Pytania i odpowiedzi Tagi:


02.10.2020
Utrata statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
Temat dnia Tagi: , , , ,


27.09.2020
Weryfikacja sprawozdań odpadowych
Temat dnia Tagi: , , ,


23.08.2020
Transport wytworzonych przez siebie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


05.07.2020
Wymagania dla wody ponownie wykorzystywanej
Temat dnia Tagi:


11.06.2020
Milionowe kary za brak wpisu do rejestru BDO?
Temat dnia Tagi: , , ,


11.06.2020
Wprowadzający produkty w opakowaniach
Temat dnia Tagi: , , , , ,


07.06.2020
Odpady gromadzone przez sąsiada
Temat dnia Tagi: , ,


31.05.2020
Pozwolenie czy zgłoszenie dla zbiorników materiałów sypkich?
Temat dnia Tagi: , ,


17.05.2020
Ewidencja odpadów w BDO
Temat dnia Tagi: , , ,


12.05.2020
Odpady na sprzedawanej nieruchomości
Temat dnia Tagi: , , ,


19.04.2020
Ziemia z wykopów to odpad?
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , ,


05.04.2020
Polecenie wojewody gospodarowania odpadami w związku z koronawirusem
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


14.03.2020
Do 31 marca sprawozdanie PRTR
Temat dnia Tagi: , , , , ,


04.03.2020
Wymagania ochrony ppoż. dla odpadów
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia Tagi: , , , , ,


16.02.2020
Odpady budowlane
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


09.02.2020
Czy wymagana KPO na produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,


06.01.2020
Zmiany dotyczące BDO
Nowości Tagi: , , , , ,


22.12.2019
Rejestr w BDO nie jest wymagany dla odpadów niewymagających ewidencji
Temat dnia Tagi: , , ,


18.12.2019
Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale
Temat dnia Tagi: , ,


08.12.2019
Rejestr w BDO – sklep meblowy
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , , ,


24.11.2019
Magazynowanie odpadów zwolnione z operatu ppoż., monitoringu, zabezpieczenia roszczeń
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


13.10.2019
Monitoring on-line odpadów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


12.10.2019
Transportujący wytworzone przez siebie odpady
Temat dnia Tagi: , ,


11.10.2019
Zgłoszenie czy pozwolenie dla kotłowni
Temat dnia Tagi: , , ,


18.09.2019
Monitoring wizyjny odpadów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


15.08.2019
Przekazywanie odpadów do badań laboratoryjnych
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


11.08.2019
Odpady trawy z kompleksu sportowego
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


21.07.2019
Kiedy pozwolenie wodnoprawne na deszczówkę
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


21.06.2019
Rejestr MCP – średnich źródeł spalania paliw
Temat dnia Tagi: , , , , ,


20.06.2019
Dyrektywa wprowadzająca ograniczenia dla produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
Temat dnia Tagi: , , , ,


15.05.2019
Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


12.05.2019
Oświadczenia o niekaralności – zbieranie lub przetwarzanie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


06.04.2019
Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Nowości Tagi: , , , , ,


03.04.2019
Pył PM2,5 problematyczny dla pozwoleń i zgłoszeń instalacji
Pytania i odpowiedzi


03.03.2019
Za ile lat wstecz wymagane są zaległe opłaty i sprawozdania?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


14.02.2019
Zabezpieczenie roszczeń dla zbieranych i przetwarzanych odpadów
Nowości Tagi: , , , , , ,


23.01.2019
Oświadczenia z błędem ustawowym podpisywane przez zbierających i przetwarzających odpady
Nowości Tagi: , , , , , ,


06.01.2019
Nowe wzory formularzy do rejestru BDO
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


30.12.2018
Operat ppoż. + postanowienie PSP do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


09.12.2018
Zużyta ciecz to ściek czy odpad?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


01.12.2018
Zabezpieczenie roszczeń w przypadku składowiska
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


01.12.2018
Obowiązkowa zmiana zezwoleń odpadowych i zabezpieczenie roszczeń
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


25.11.2018
Firma Kowalskiego wraz z decyzjami już nie umiera z chwilą jego śmierci
Nowości Tagi: , ,


02.11.2018
Zaświadczenie przy zakupie paliwa stałego gorszej jakości
Nowości Tagi: , , , ,


22.10.2018
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


07.10.2018
Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego
Nowości Tagi: , ,


30.09.2018
Zabezpieczenie roszczeń przez zbierających i przetwarzających odpady
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


11.09.2018
Magazynowanie odpadów – zmiana przepisów od 5.09.2018 r.
Nowości Tagi: , , , , , , , ,


14.08.2018
Produkt uboczny za pół roku będzie odpadem
Nowości Tagi: , , , , , , , , ,


29.07.2018
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń
Nowości Tagi: , , , , , , , , ,


14.06.2018
Aktualizacja wpisu do rejestru BDO
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


02.06.2018
Pomiary emisji ze średnich źródeł spalania (MCP)
Nowości Tagi: , , , , ,


21.05.2018
Terminy rozpatrzenia wniosku wg k.p.a.
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


01.05.2018
Sprzedawca odpadów i pośrednik musi być wpisany do rejestru-BDO
Nowości Tagi: , , ,


14.04.2018
Nowe standardy emisyjne
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


13.03.2018
Ogrody działkowe nie są zwolnione z opłaty za usługi wodne
Nowości Tagi: , , , , ,


11.03.2018
Zakłady pracy chronionej zwolnione są z opłaty za usługi wodne
Nowości Tagi: , , , , , ,


19.02.2018
Rejestr w BDO z urzędu
Nowości Tagi: , , , , , , , , ,


15.02.2018
Rejestr w BDO na wniosek
Nowości Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


11.02.2018
CRO – Centralny Rejestr Operatorów już dostosowany
Nowości Tagi: , , , , , , , , , , , ,


24.01.2018
Transport odpadów od 24.01.2018 r.
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


24.01.2018
Rejestr w ramach BDO
Temat dnia Tagi: , , , ,


22.12.2017
BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


26.11.2017
MCP – średnie źródła spalania paliw
Nowości Tagi: , , , ,


14.10.2017
Gdy w instalacji prowadzone są badania rozwojowe
Pytania i odpowiedzi


01.10.2017
Pozwolenie zintegrowane czy sektorowe
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


22.09.2017
Odpady ze stołówki
Temat dnia Tagi: ,


23.08.2017
Nowe Prawo wodne – spis treści
Nowości Tagi: , , , , ,


06.08.2017
Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


20.07.2017
Nowe Prawo wodne a zakłady pracy chronionej
Temat dnia Tagi: , , , , ,


05.07.2017
Wynajmowanie a sprawozdania za korzystanie ze środowiska
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


18.06.2017
Zgłoszenie kotłowni położonych na terenie jednego zakładu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,


10.05.2017
Transport odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


23.04.2017
Od 2018 roku wysokie stawki opłat za składowanie niektórych odpadów
Nowości Tagi: , ,


08.03.2017
Zbiorcze zestawienie o odpadach
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


03.03.2017
Odpady dla osób fizycznych od 2016 r.
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


01.03.2017
Zmiana decyzji
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


07.02.2017
Wykazy opłatowe do UM i kampanie edukacyjne dla opakowań
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


06.01.2017
Zezwolenia, opłaty i kary od 2017 roku za usuwanie drzew i krzewów
Nowości Tagi: , , , ,


11.12.2016
Emisja z rozruchu kotła
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


04.12.2016
Zmiana prowadzącego instalację
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


14.11.2016
Opłata za emisję z kotłów
Temat dnia Tagi:


30.10.2016
Standardy emisyjne dla spalania odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


30.09.2016
Kto wystawia kartę przekazania odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


21.09.2016
Wykorzystanie odpadów ziemi do rekultywacji
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


11.09.2016
Przeterminowana żywność jako pasza
Temat dnia Tagi: , ,


10.08.2016
Odpady komunalne wytwarzane w zakładzie
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


24.07.2016
Magazynowanie czy zbieranie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


12.07.2016
Właściciel czy użytkownik odpowiada za obowiązki środowiskowe
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


06.06.2016
Instalacja energetyczna czy inna
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


29.05.2016
Obwód drzewa z kilkoma pniami
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


16.05.2016
Ponowne zgłoszenie kotłowni
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


15.04.2016
Opakowania po środkach niebezpiecznych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


10.04.2016
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na zbieranie odpadów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


03.04.2016
F-gazy w klimatyzacji pojazdów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


13.03.2016
Spalanie chleba
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


06.03.2016
Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


28.02.2016
Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


16.02.2016
Substancje zubożające warstwę ozonową i F-gazy – sprawozdania
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


07.02.2016
Spalanie trocin w kotle
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


02.02.2016
Serwis pojazdów z klimatyzacją – wymagane szkolenie
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


01.02.2016
Odzysk odpadów przez osoby fizyczne
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


27.01.2016
Kiedy osady stają się odpadami
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


10.01.2016
Opłaty i kary w 2016 za usuwanie drzew i krzewów
Nowości Tagi: , , , , , , ,


03.01.2016
Pozwolenie na emisję z instalacji lakierowania
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


06.12.2015
Opakowania wielokrotnego użytku
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


15.11.2015
Zgłoszenie instalacji
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


22.10.2015
Produkt z komunalnych osadów ściekowych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


05.10.2015
Stosowanie komunalnych osadów ściekowych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


01.10.2015
Opłaty za CO2
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


06.09.2015
Zezwolenie na zbieranie nieprzetworzonych odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


27.08.2015
Ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


16.08.2015
Króćce pomiarowe do pomiaru emisji substancji do powietrza
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


31.07.2015
Nowe zasady zezwoleń, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów
Nowości Tagi: , , ,


14.06.2015
Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami
Temat dnia Tagi: ,


24.05.2015
Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


09.04.2015
Zakład pracy chronionej i aktywności zawodowej zwolniony z niektórych opłat
Temat dnia Tagi: , , , ,


17.03.2015
Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


03.03.2015
Odzysk odpadów na składowisku
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


02.03.2015
Pozwolenie na spalanie lub współspalanie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


01.03.2015
Pozwolenia zintegrowane bezterminowe
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


28.02.2015
Zużyte świetlówki oddaj do sklepu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


15.02.2015
Nie zabijać przedsiębiorczości
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


08.02.2015
Sprawozdania odpadowe za 2014 rok na starych wzorach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


01.02.2015
Pozwolenia przechodzą na dzierżawcę
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


19.01.2015
Stare zezwolenia odpadowe do 23.01.2016 r.
Nowości Tagi: , , , , ,


15.01.2015
Odpady – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


11.01.2015
Ewidencja odpadów z instalacji i zbiorcze zestawienie
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


05.01.2015
Utrata statusu odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


04.01.2015
Stawki opłat i kar na rok 2015 – drzewa, krzewy, zieleń
Nowości Tagi: , ,


01.01.2015
Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO
Nowości Tagi: , , , ,


05.09.2014
Przejęcie praw i obowiązków z pozwoleń
Nowości Tagi: ,


24.08.2014
Standardy emisyjne przy wspólnym kominie
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


17.08.2014
Transport odpadów komunalnych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


20.07.2014
Odbieranie odpadów komunalnych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


13.07.2014
Pozwolenie wodnoprawne na ścieki do kanalizacji
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


05.07.2014
Zwrot opakowań po preparatach niebezpiecznych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


01.06.2014
Szczególne korzystanie z wód
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


25.05.2014
Depolimeryzacja odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


03.05.2014
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


27.04.2014
Zmiana istotna czy nie
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


23.03.2014
Zbieranie odpadów, pieniędzy i zboża
Temat dnia Tagi: , ,


20.03.2014
To nie jest odzysk odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


15.03.2014
Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska
Temat dnia Tagi: , , , , ,


12.03.2014
Właściwości odpadów
Temat dnia Tagi: , , , , ,


09.03.2014
Sprawozdania odpadowe za 2013 rok
Temat dnia Tagi: ,


02.03.2014
Zbieranie odpadów w sklepie
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


23.02.2014
Sklep ze sprzętem elektrycznym
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


20.02.2014
Raporty do KOBiZE przez inne podmioty
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


16.02.2014
Uciążliwe sąsiedztwo odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


11.02.2014
Opłata tylko za wyemitowane substancje
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


09.02.2014
Do opłat za 2013 stawki na 2013
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


18.01.2014
ISOK – mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego
Nowości Tagi: , , ,


16.01.2014
Raporty do KOBiZE za 2013 r. o emisji też spoza zakładu
Nowości Tagi: , , ,


06.01.2014
Stawki opłat i kar na rok 2014 – drzewa, krzewy, zieleń
Nowości Tagi: , , , , , ,


05.01.2014
Kaucja za opakowania
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


29.12.2013
Zbiorcze zestawienia odpadowe
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


15.12.2013
Zezwolenie odpadowe a użytkowanie
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


12.12.2013
Do zwrotu wysokie kary za zbiorcze zestawienia odpadowe – wyrok TK
Nowości Tagi: , , , , ,


01.12.2013
Decyzja środowiskowa
Temat dnia Tagi: , , , , ,


03.11.2013
Faza eksploatacyjna i poeksploatacyjna składowiska odpadów
Temat dnia Tagi: , , , ,


06.10.2013
Wykorzystanie odpadów ziemi i gleby
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


17.09.2013
Uciążliwe raporty do KOBiZE
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


17.09.2013
Zbieranie wytworzonych przez siebie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


15.09.2013
Pomoc de minimis zamiast opłaty produktowej za opakowania
Nowości Tagi: , , , ,


18.08.2013
Wykazy opłatowe za 2013 r.
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


15.08.2013
UGOPAK pozwala rozliczyć w 2014 r. nadwyżki z 2013 r.
Nowości Tagi: , , , , , , ,


04.08.2013
Odpady firmy serwisowej
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


01.08.2013
Zmiana przedsięwzięć – zmiana organu
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


28.07.2013
Odzysk R5 zamiast R14
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


22.07.2013
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


01.07.2013
Woda z własnej studni
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


01.07.2013
Magazynowanie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


29.06.2013
Opłaty za 2013 r.
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi:


16.06.2013
Stare kary za brak decyzji odpadowej
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


09.06.2013
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do zezwolenia
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


03.06.2013
Opróżnianie koszy ulicznych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


02.06.2013
Stanowiska pomiarowe w pozwoleniu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


27.05.2013
Siedziba a miejsce zamieszkania
Pytania i odpowiedzi


21.05.2013
Kilka słów o kogeneracji
Temat dnia Tagi: ,


19.05.2013
Opłata za czynnik chłodniczy
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


13.05.2013
Brak zgłoszenia instalacji
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


11.05.2013
Odpady bliźniacze/lustrzane
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


28.04.2013
Pozwolenie z zezwoleniem dla odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


23.04.2013
Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


14.04.2013
Komunalne osady ściekowe wg nowej ustawy
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


07.04.2013
Jak przepisy „stosuje się odpowiednio”
Temat dnia Tagi: , , ,


28.03.2013
Nominalna moc cieplna kotłów w wykazach opłatowych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


24.03.2013
Pył PM2,5 we wnioskach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


20.03.2013
Wytwarzane odpady w dwóch decyzjach?
Nowości Tagi: , , , , ,


17.03.2013
Zmiany dla gminnych składowisk
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


11.03.2013
R14 i R15 w ewidencji i sprawozdaniach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


10.03.2013
Odzysk R14 i R15 poza instalacją
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


09.03.2013
Emisja z dygestorium
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


08.03.2013
Sprawozdania odpadowe za 2012 r.
Nowości Tagi: , ,


03.03.2013
Zgłoszenie małych kotłowni
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


03.03.2013
Sprawozdanie PRTR za rok 2012
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


27.02.2013
Zmiana starych zezwoleń na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


26.02.2013
Raport do KOBiZE emisji z małych kotłów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


25.02.2013
Sukcesja decyzji
Nowości Tagi: , , , ,


24.02.2013
Zmiana klasyfikacji odpadu
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


23.02.2013
Wspólny komin – różne podmioty
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


23.02.2013
KOBiZE – wskaźniki emisji dla spalania
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


20.02.2013
Opłata skarbowa dla spraw z OŚ
Nowości Tagi: , , ,


16.02.2013
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


13.02.2013
KOBiZE – konto i wprowadzanie danych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


12.02.2013
Nadwyżki za rok 2013 już nie uwzględnisz
Nowości Tagi: , , , , , , ,


11.02.2013
Zbiorcze odpadowe za 2012-2014
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


10.02.2013
Umowa zamiast zezwolenia na zbieranie
Nowości Tagi: , , ,


05.02.2013
Transport odpadów
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


03.02.2013
Raporty do KOBiZE przez małe podmioty
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


03.02.2013
Dlaczego UO2
Temat dnia Tagi: , ,


27.01.2013
Dotychczasowy odzysk R14 i R15
Pytania i odpowiedzi, Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


24.01.2013
Wzory wykazów opłatowych
Nowości, Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


20.01.2013
Raporty do KOBiZE za rok 2012
Temat dnia Tagi: , , ,


17.01.2013
Odcieki z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
Nowości Tagi: , , , , , , , ,


13.01.2013
Co z opłatami środowiskowymi?
Nowości, Pytania i odpowiedzi


11.01.2013
Składowiska – kryteria dla odpadów
Nowości Tagi: , , , ,


14.12.2012
Nowa ustawa o odpadach
Nowości


30.11.2012
Plany monitorowania CO2 i zezwolenia
Nowości Tagi: , , ,


29.11.2012
Od 2013 r. opłaty z POŚ po nowemu?
Nowości Tagi: , , ,


25.11.2012
Deklaracje – odpady komunalne
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


15.11.2012
Zmiana zezwolenia
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


11.11.2012
Dotrzymanie standardów LZO
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


08.11.2012
Ewidencja emisji do powietrza
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


28.10.2012
Prowadzący instalację
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


23.10.2012
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013
Nowości Tagi: , , , , ,


21.10.2012
Opłata środowiskowa za spalone paliwo w pojazdach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


17.10.2012
Stawki opłat i kar na rok 2013 – drzewa, krzewy, zieleń
Nowości Tagi: , , , , , ,


10.10.2012
Odpady z usuwania awarii
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


08.10.2012
Pomiary emisji LZO
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


07.10.2012
CO2 – plan monitorowania i raport
Temat dnia Tagi: , , , , ,


03.10.2012
Odpady komunalne selektywne
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


29.09.2012
Kiedy karta przekazania odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


25.09.2012
Zbieranie odpadów w warsztacie
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


24.09.2012
Standardy emisyjne dla małych kotłów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


22.09.2012
Zmieszane odpady komunalne
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


18.09.2012
Pozwolenie a pył PM2,5
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


18.09.2012
Kiedy pozwolenie wodnoprawne
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


16.09.2012
Ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji
Temat dnia Tagi: , , ,


15.09.2012
Wskaźniki emisji substancji do powietrza
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


13.09.2012
Wody chłodnicze
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


11.09.2012
Zbieranie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


09.09.2012
Niepewność pomiaru hałasu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


28.08.2012
Odpady w firmie budowlanej
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


27.08.2012
Węzeł betoniarski
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


24.08.2012
Spalanie odpadów płyt HDF
Temat dnia Tagi: , , , ,


23.08.2012
Badania, rozwój i testowanie
Temat dnia Tagi: , , ,


23.08.2012
Odchody zwierząt futerkowych to produkt uboczny
Temat dnia Tagi: , , ,


21.08.2012
Wygaśnięcie pozwolenia
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


16.08.2012
Przemiał i regranulat z tworzyw sztucznych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


16.08.2012
Czy jest to system kanalizacyjny ?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


16.08.2012
Selektywnie zebrane odpady komunalne
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


12.08.2012
Zgłoszenie instalacji energetycznych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


10.08.2012
Karta przekazania odpadu bez transportu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


08.08.2012
Gminy poszkodowane przez żywioł
Nowości Tagi: , , , , , , ,


05.08.2012
KIP dla biogazowni rolniczej
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


05.08.2012
Nasadzenia w zamian za wycinkę
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


05.08.2012
Biomasa w handlu emisjami CO2
Nowości Tagi: , , , ,


31.07.2012
Kara za wody chłodnicze
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


28.07.2012
Opłata za emisję z maszyn
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


21.07.2012
Opłata za emisję z fermy
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


21.07.2012
Emisja mgły
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


19.07.2012
Opłata za emisję z klimatyzatorów
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


08.07.2012
Pellet z odpadów tartacznych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


08.07.2012
Odciąg spalin w warsztacie
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


01.07.2012
Niezorganizowana emisja LZO
Temat dnia Tagi: , , ,


27.06.2012
PRTR – przekroczenie progów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


26.06.2012
RIPOK bez przetargu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


17.06.2012
Zużyty sprzęt elektryczny
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


17.06.2012
Opłata za emisję z agregatu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


30.05.2012
Projekt ustawy o odpadach jest w Sejmie
Temat dnia Tagi: , , ,


26.05.2012
Przesadzenie drzewa
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


24.05.2012
Zbiorcze zestawienie – wyjaśnienia MŚ
Temat dnia Tagi: , , , , ,


24.05.2012
Raport OŚ dla elektrowni wodnej
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


23.05.2012
Odpady zielone
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


13.05.2012
Wytwarzanie i odzysk odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


03.05.2012
Odpady z awarii
Temat dnia Tagi: , , ,


25.04.2012
Sumowanie masy odpadów
Temat dnia Tagi: ,


23.04.2012
Odpady opakowaniowe
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


22.04.2012
Odpady dla osób fizycznych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


21.04.2012
Skład chemiczny odpadów we wnioskach
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , ,


20.04.2012
CO2 – sumowanie mocy
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


19.04.2012
Właściwy organ do pozwolenia wodnoprawnego
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


13.04.2012
Wielkie zmiany POŚ
Nowości Tagi: , , , , , , ,


07.04.2012
Zbiorcze zestawienie odpadów z firmy budowlanej
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


01.04.2012
Usuwanie zanieczyszczonego gruntu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


25.03.2012
Świetlówki oddane do sklepu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


22.03.2012
Spójność opłat z PRTR
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


21.03.2012
PPK – Przejściowy Plan Krajowy
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


21.03.2012
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


19.03.2012
Komunalne osady ściekowe
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


11.03.2012
Sprawozdanie PRTR do KRUiTZ
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , , , ,


10.03.2012
CO2 – będzie nowa ustawa
Nowości Tagi: , , , , ,


08.03.2012
Pomiary ścieków
Temat dnia Tagi: , , , ,


06.03.2012
Tartak jako przedsięwzięcie
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


04.03.2012
Sumowanie mocy na terenie zakładu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


04.03.2012
Do 15 marca zbiorcze zestawienie odpadów na nowych formularzach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


01.03.2012
Transport odpadów bez własnych środków transportu
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


29.02.2012
Najczęściej zadawane pytania do KOBiZE
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , ,


26.02.2012
Pozwolenie zintegrowane dla fermy
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


23.02.2012
Drugi tekst jednolity Prawa wodnego
Temat dnia Tagi: , , ,


20.02.2012
Chów lub hodowla zwierząt
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,


19.02.2012
Alternative fuel
Temat dnia Tagi: , , , ,


19.02.2012
Silniki spalinowe w raporcie do KOBiZE
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


19.02.2012
Odpady – ewidencja i sprawozdania
Temat dnia Tagi: , , , ,


12.02.2012
Moment wszczęcia postępowania administracyjnego
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


11.02.2012
Do końca lutego raport do KOBiZE
Temat dnia Tagi: , , , , ,


08.02.2012
Redukcja LZO
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


05.02.2012
Pomiary emisji ze spalania paliw
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


05.02.2012
Dwie decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


05.02.2012
Zezwolenie na zbieranie akumulatorów czy zgłoszenie do rejestru
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


29.01.2012
Za co opłaty środowiskowe i wykazy
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


15.01.2012
Emisje do powietrza – sprawozdawczość podmiotów
Polecam Tagi: , , , , , , , , , , ,


13.01.2012
Paliwo alternatywne
Polecam Tagi: , , , ,


12.01.2012
Lekarz przekazuje wykaz opłatowy
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


06.01.2012
Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.
Temat dnia Tagi: , , , ,


30.12.2011
Emisja CO2 w sprawozdaniach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


29.12.2011
Ważne zmiany przepisów dla stacji paliw
Nowości Tagi: , , , ,


28.12.2011
Gromadzenie śmieci na posesji
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


27.12.2011
Stare derogacje a dyrektywa IED
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


21.12.2011
Emisja ze spalania paliw w samochodach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


21.12.2011
Transport wytworzonych przez siebie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


14.12.2011
Jeden czy dwa zakłady?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,


20.11.2011
Pozwolenia dla wyodrębnionej firmy
Temat dnia Tagi: , , , , ,


20.11.2011
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody a opłaty za korzystanie ze środowiska
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , ,


16.11.2011
Kiedy zwłoki zwierząt nie podlegają ustawie o odpadach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


13.11.2011
PGO nie może zawierać zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


02.11.2011
Zezwolenie na transport odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


31.10.2011
Pobór wody podziemnej na podstawie koncesji czy pozwolenia wodnoprawnego?
Nowości Tagi: , , , , , , , , ,


26.10.2011
Handel uprawnieniami do emisji – projekty przydziału uprawnień
Nowości Tagi: , , , , , ,


26.10.2011
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
Nowości Tagi: , , , , ,


26.10.2011
Stawki opłat i kar na rok 2012 – drzewa, krzewy, zieleń
Nowości Tagi: , , , , ,


23.10.2011
Plan obniżenia emisji LZO
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


21.10.2011
Emisja zorganizowana czy niezorganizowana
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


20.10.2011
Pozwolenie na emisję LZO do powietrza z powlekania samolotów, statków i pociągów
Nowości Tagi: , , , , , , ,


17.10.2011
Projekt nowej ustawy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Nowości Tagi: , , , , , ,


15.10.2011
Czy konieczne jest nowe pozwolenie na wytwarzanie odpadów?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


14.10.2011
Nowa strona MŚ dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi
Nowości Tagi: , , ,


12.10.2011
Pozwolenia zintegrowane a dyrektywa IED
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


11.10.2011
Trociny to produkt uboczny czy odpad?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


11.10.2011
Okresowa analiza pozwolenia zintegrowanego
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


10.10.2011
Kwalifikacja biomasy przez URE na cele energetyczne
Nowości Tagi: , ,


09.10.2011
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do przerobu kopalin
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


07.10.2011
Wymagane dane w zgłoszeniu instalacji
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


04.10.2011
Odzysk wg projektu nowej ustawy o odpadach
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


02.10.2011
Sukcesja pozwolenia przy przekształceniu spółki
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


23.09.2011
Anteny satelitarne w firmie telekomunikacyjnej
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


22.09.2011
Import biomasy w celu poddania jej termicznemu przekształceniu – interpretacja MŚ
Nowości Tagi: , , , , , , ,


18.09.2011
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


17.09.2011
Projekty ustaw do sejmowego kosza
Temat dnia Tagi: , ,


11.09.2011
Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


09.09.2011
Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012
Nowości Tagi: , , , , ,


31.08.2011
Darmowe uprawnienia do emisji na okres 2013-2020 – projekt
Nowości Tagi: , , , , , ,


26.08.2011
Kogeneracja – nowe rozporządzenie
Nowości Tagi: , , , ,


16.08.2011
Otręby – produkt uboczny
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


16.08.2011
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na odzysk odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


15.08.2011
Skumulowane oddziaływanie w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


14.08.2011
Pozwolenie zintegrowane dla stacji demontażu pojazdów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


12.08.2011
Interpretacja MŚ dotycząca stosowania niewdrożonej na czas dyrektywy
Nowości Tagi: , ,


07.08.2011
Kwalifikacja kanalizacji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


27.07.2011
Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję ze spalania biomasy
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


27.07.2011
Wielkie czyszczenie ustaw w zakresie odpadów
Nowości Tagi: , ,


19.07.2011
Opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku świadczenia usług
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


17.07.2011
Opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku stawów rybnych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


13.07.2011
Kwalifikacja instalacji z piecem do polimeryzacji
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


12.07.2011
Zmiana zgłoszenia instalacji spawania
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


11.07.2011
Nowe kary za brak zbiorczego zestawienia danych o odpadach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


07.07.2011
Konto w Krajowej bazie – aktualizacja danych
Nowości Tagi: , , ,


05.07.2011
Mniejsze kary za ewidencję odpadów i zbiorcze zestawienie
Nowości Tagi: , , , ,


03.07.2011
Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję CO2
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


03.07.2011
Opłata za ścieki komunalne będące ściekami bytowymi
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


19.06.2011
Wygaszenie starego pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: ,


19.06.2011
Zgłoszenie przez osobę fizyczną instalacji promieniującej
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


18.06.2011
Zezwolenie na odzysk odpadów przy budowie dróg
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,


14.06.2011
Nowa ustawa o handlu emisjami
Nowości Tagi: , , , , , , ,


28.05.2011
Wymagany jest tytuł prawny do terenu magazynowania odpadów
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


28.05.2011
Czy na wydzieloną spółkę przechodzą decyzje z zakresu OŚ?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


26.05.2011
Roczny bilans LZO – sprawdzenie dotrzymywania standardów emisyjnych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


23.05.2011
Przywrócony chwilowo obowiązek ewidencji emisji do powietrza
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


22.05.2011
Czy w 2011 r. nadal można stosować plan obniżenia emisji LZO?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


21.05.2011
Czy brykiet z makulatury jest biomasą?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


17.05.2011
Uciążliwa ferma trzody chlewnej
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,


15.05.2011
Dublowane ilości zbieranych odpadów w zbiorczych zestawieniach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


11.05.2011
Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie
Nowości Tagi: , , , , , , , ,


29.04.2011
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


28.04.2011
Czy powinna być ponownie przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko i nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


27.04.2011
Nowe rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10
Nowości Tagi: , , , , , , ,


17.04.2011
Zgłoszenia instalacji i pełnomocnictwo – opłata skarbowa
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


08.04.2011
Kto wie, jak wypełnić kartę ewidencji odpadów dla odpadów podrzuconych?
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


03.04.2011
Odory – przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej
Nowości Tagi: , , , , ,


03.04.2011
Czy za emisję do powietrza ze smażalni należna jest opłata środowiskowa?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


24.03.2011
Czy dla spawalni potrzebuję posiadać pozwolenie na emisję do powietrza i na wytwarzanie odpadów?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


21.03.2011
Pozwolenia emisyjne nie wygasają, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , , ,


20.03.2011
Przenoszenie praw i obowiązków przy przekształceniach podmiotów
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


18.03.2011
Projekt z 15 marca 2011 r. nowej ustawy o odpadach
Nowości Tagi: , , , , , , , ,


17.03.2011
Przenoszenie decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , ,


13.03.2011
Opłaty podwyższone i kary
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


06.03.2011
Co powinien zawierać wniosek o decyzję dotyczącą odzysku odpadów?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


28.02.2011
Wygaśnięcie decyzji
Temat dnia Tagi: , , , ,


27.02.2011
Czy organ wydający decyzję powinien powiadomić, że decyzja straciła ważność?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


23.02.2011
Jaki jest termin składania do WIOŚ wyników pomiarów imisji?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


22.02.2011
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych
Nowości Tagi: , , , , ,


19.02.2011
Czy zgłaszającym do KOBiZE jest dzierżawca czy właściciel?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,


15.02.2011
Wygasają stare strefy ochronne ujęć wody
Nowości Tagi: , , , , , , , , , , , ,


15.02.2011
Czy specustawa dotyczy tylko nowych inwestycji przeciwpowodziowych?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


13.02.2011
Czy muszę się rejestrować w bazie KOBiZE?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,


09.02.2011
Kiedy może być odmowa udzielenia zezwolenia na odzysk odpadów?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


09.02.2011
Projektowane stawki opłat za składowanie odpadów od 2012 – znaczne zmiany!
Nowości Tagi: , , , , , , ,


08.02.2011
Raport do KOBiZE – poradnik dotyczący NMLZO
Nowości Tagi: , , , , , , ,


06.02.2011
Czy do KOBIZE należy wprowadzać tylko te instalacje, na które posiadamy pozwolenie?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


30.01.2011
Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,


27.01.2011
Raport do KOBiZE – zamieszanie ze wskaźnikami emisji dla „małych kotłów” do 5 MW
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


26.01.2011
Azbest – nowe rozporządzenie
Nowości Tagi: , , , , ,


26.01.2011
Jak wypełnić raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji?
Nowości Tagi: , , , , , , ,


24.01.2011
Obecnie tzw. „małe” podmioty nie muszą składać raportu do KOBiZE, ale mogą
Nowości Tagi: , , , , , ,


24.01.2011
Czy wytwórca odpadów świadczący usługi remontowe na terenie całego kraju powinien sporządzać jedną KEO?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,


21.01.2011
Czy można spalać trociny z produkcji mebli?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , ,


16.01.2011
Jaki należy nadać ściekom kod przy naliczaniu opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


16.01.2011
Spalanie paliw w silnikach a przepisy o ochronie środowiska
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , , , ,


15.01.2011
Czy siedziba firmy powinna rejestrować się w KOBiZE ze względu na posiadane pojazdy?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,


13.01.2011
Opłaty i kary środowiskowe a koszty uzyskania przychodów
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


10.01.2011
Wiążąca interpretacja indywidualna dotycząca opłat
Temat dnia Tagi: , , , ,


09.01.2011
LZO – opłaty za korzystanie ze środowiska
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


09.01.2011
Czy opłatę środowiskową wylicza się dla farb wodnych?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,


09.01.2011
Czy w opłatach uwzględniać substancje, dla których pozwolenie nie określa dopuszczalnej wartości?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


09.01.2011
Jakie podmioty muszą dokonać rejestracji w KOBiZE?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,


08.01.2011
Czy za przeładunek oleju napędowego wnosi się opłaty do UM?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


06.01.2011
Czy ustalając opłaty za wody opadowe i roztopowe uwzględnia się powierzchnie dachów?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


05.01.2011
Jest wzór raportu do KOBiZE
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


05.01.2011
Jaki jest termin wnoszenia opłat za emisję za II półrocze 2010 roku – czy jest to koniec lutego czy stycznia 2011 roku?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


04.01.2011
Czy wymagane jest zgłoszenie zbiornika paliw organowi ochrony środowiska?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


02.01.2011
Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


02.01.2011
Czy na wytwarzanie odpadów komunalnych wymagana jest decyzja?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


30.12.2010
Czy ma być opłata podwyższona w przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu emisji w pozwoleniu?
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


29.12.2010
Od 2011 r. nowe wzory ewidencji odpadów
Nowości Tagi: , , , , , , , ,


28.12.2010
Za lata 2011 i 2012 opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na dotychczasowych zasadach
Nowości Tagi: , , , , , , , ,


22.12.2010
LZO – pomiary emisji z mocy prawa
Temat dnia Tagi: , , , , ,


21.12.2010
Jest już ogłoszona dyrektywa IED – o emisjach przemysłowych
Nowości Tagi: , , , , , , ,


19.12.2010
Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane
Temat dnia Tagi: , , , , ,


12.12.2010
Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,


11.12.2010
Co oznacza data w tytule aktu prawnego
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


09.12.2010
Kiedy urządzenie jest „sprzętem” elektrycznym albo elektronicznym?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


08.12.2010
Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Nowości Tagi: , , , , , , , , ,


05.12.2010
Jak określić wydajność dobową instalacji do produkcji szkła?
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


30.11.2010
LZO – pozwolenie czy zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie do powietrza gazów z instalacji
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , , , , ,


30.11.2010
LZO – standardy emisyjne
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


28.11.2010
Standardy emisyjne – przepisy prawne
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


24.11.2010
LZO – w farbach i lakierach do malowania budynków oraz preparatach do odnawiania pojazdów
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


20.11.2010
Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , ,


18.11.2010
Czy wymagane jest zezwolenia na składowanie odpadów budowlanych i ponoszenie opłaty za korzystanie ze środowiska?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,


16.11.2010
Przedsięwzięcia – nowości i zmiany
Nowości Tagi: , , , , , , ,


15.11.2010
Właściwy organ ochrony środowiska – zmiana
Nowości Tagi: , , , , , ,


14.11.2010
Czy odpady wytworzone w siedzibie firmy można ująć w programie razem z odpadami wytworzonymi podczas usługi u klienta?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


12.11.2010
Jest nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Nowości Tagi: , , , , ,


12.11.2010
Składowiska odpadów – zabezpieczenie roszczeń
Nowości Tagi: , , , ,


11.11.2010
Czy odpady z koszenia trawników powinny być w programie gospodarki odpadami?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


07.11.2010
Stawki opłat i kar na rok 2011 – drzewa, krzewy, zieleń
Nowości Tagi: , , , , , , ,


06.11.2010
Czy traci ważność pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z odpadami z usług?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , ,


02.11.2010
Sprostowanie błędu w tekście jednolitym ustawy o odpadach
Nowości Tagi: , , , , ,


28.10.2010
Są nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2011
Nowości Tagi: , , , , ,


27.10.2010
Czy można wykorzystać pozwolenie na wytwarzanie odpadów Spółki Akcyjnej w przypadku wydzielenia z niej kilku spółek?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


26.10.2010
Gdzie szukać aktów prawnych
Temat dnia Tagi: , , , , ,


24.10.2010
Czy nasze odpady selektywnie zebrane są palne?
Nowości Tagi: , , , ,


23.10.2010
Skróty ustaw i innych aktów prawnych
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


21.10.2010
Czy musimy mieć zezwolenie na zbieranie wytworzonych przez nas odpadów poza miejscem wytworzenia?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


10.10.2010
Co nam grozi za magazynowanie odpadu, którego kodu nie mamy w decyzji?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , ,


06.10.2010
Ogłoszony jest jednolity tekst ustawy o odpadach
Nowości Tagi: , , ,


27.09.2010
Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
Temat dnia Tagi: , , , ,


07.09.2010
Definicje „zakładu” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Temat dnia Tagi: , , , ,


05.09.2010
Zmiana przepisów dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
Nowości Tagi: , , , ,


04.09.2010
„Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Temat dnia Tagi:


26.08.2010
Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,


24.08.2010
Zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – specustawa
Nowości Tagi: , , , ,


24.08.2010
Nowe wymagania dla zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
Nowości Tagi: , , ,


22.08.2010
Opłata skarbowa przy załatwianiu spraw na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska
Temat dnia Tagi: ,


22.08.2010
Grzywny – nowe wykroczenia karane przez WIOŚ mandatem
Nowości Tagi: , , ,


19.08.2010
Nowe przepisy dotyczące stosowania komunalnych osadów ściekowych
Nowości Tagi: , , ,


19.08.2010
Czy butelki zwrotne można przekazać jako odpad szklany?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , ,


18.08.2010
CO2 oraz SO2+NOx – kolejne wersje projektów ustaw
Nowości Tagi: , , ,


16.08.2010
Usuwanie skutków powodzi, wiatru, osunięć i innych żywiołów
Nowości Tagi: , , , , ,


13.08.2010
Powodzie w sierpniu 2010 – specustawy i rozporządzenie
Nowości Tagi: ,


10.08.2010
Mikroprzedsiębiorca, mały i średni
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


08.08.2010
Możliwość kwalifikowania do OZE części energii ze spalania zmieszanych odpadów komunalnych
Nowości Tagi: , , , , ,


02.08.2010
Co zrobić z odpadami nieujętymi w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


28.07.2010
Korzystne zmiany dla uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji budowlanych
Nowości Tagi: , ,


27.07.2010
Kiedy dołączyć wypis z rejestru gruntów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nowości Tagi: , , , ,


26.07.2010
Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska za emisję substancji do powietrza
Temat dnia Tagi: , , , , , ,


25.07.2010
Wygasają pozwolenia wodnoprawne
Temat dnia Tagi: , , , ,


23.07.2010
Definicja „instalacji” w przepisach z zakresu ochrony środowiska
Temat dnia Tagi:


22.07.2010
Zgłoszenie instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Nowości Tagi: , , , ,


18.07.2010
Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Temat dnia Tagi: , , , ,


18.07.2010
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znowu można przenosić na inny podmiot
Nowości Tagi: , , , ,


17.07.2010
Czy w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami mogą być odpady wytwarzane poza usługami?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


14.07.2010
Dokonaj zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu przed 20 lipca 2010!
Nowości Tagi: , ,


13.07.2010
Czy musi być wygaszone pozwolenie zintegrowane wydane przed sprzedażą instalacji?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


11.07.2010
Uwaga powodzianie – weszła już w życie specjalna ustawa ułatwiająca usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010
Nowości Tagi: , , ,


04.07.2010
Czy należy przesłać Krajowemu Administratorowi aktualizację danych dotyczącą nabycia prawa własności do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , ,


27.06.2010
Przy oddawaniu instalacji do użytkowania nie jest wymagane prawem zezwolenie CO2
Temat dnia Tagi: , , ,


20.06.2010
Kiedy emisja substancji do powietrza wymaga kompensacji?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , , , , , , ,


14.06.2010
Od 13 czerwca 2010 r. składowanie odpadów może być bardzo kosztowne
Nowości Tagi: , , , , , ,


06.06.2010
Czy wystarczy wykaz zamiast wypis z ewidencji gruntów?
Pytania i odpowiedzi Tagi: , , ,


23.05.2010
Nominalna moc cieplna w przepisach o ochronie środowiska
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


20.05.2010
Przepisy … i co po nich
Temat dnia Tagi: , , , ,


16.05.2010
Kłopotliwa kompensacja, gdy przekroczone są standardy jakości powietrza
Temat dnia Tagi: , , , ,


02.05.2010
Złagodzenie przepisów dotyczących współspalania odpadów
Nowości Tagi: , , , ,


26.04.2010
Przepisy o ochronie środowiska – które to?
Temat dnia Tagi: , , , ,


16.04.2010
Definicje biomasy
Temat dnia Tagi: , , , ,


12.04.2010
Rozszerzona definicja biomasy jako odnawialnego źródła energii
Nowości Tagi: , , , ,


28.03.2010
Ostrzejsze normy w powietrzu w uzdrowiskach a w parkach narodowych już nie
Nowości Tagi: , , ,


22.03.2010
Strony postępowania przy decyzjach odpadowych
Nowości Tagi: , , ,


21.03.2010
Zmiany i nowości w ustawie o odpadach
Nowości Tagi: , , , , ,


02.03.2010
Kiedy za deszczówkę nie są wymagane opłaty?
Temat dnia Tagi: , , , , , , ,


01.03.2010
Kiedy za deszczówkę wprowadzaną do wód lub do ziemi należne są opłaty za korzystanie ze środowiska?
Temat dnia Tagi: , , , , , , , ,


27.02.2010
W jakich przypadkach należna jest opłata za deszczówkę?
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , ,


26.02.2010
Program gospodarki odpadami – teraz tylko jedna decyzja
Nowości Tagi: , , , , , , , , , ,


25.02.2010
Wartości odniesienia – zaostrzone średnioroczne dla SO2
Nowości Tagi: , , , , , , , ,


19.02.2010
Przegląd prasy i Internetu
W prasie i nie tylko Tagi: , , , , , , ,


19.02.2010
Dla arsenu, kadmu i niklu i ich związków od 2013 r. wartości odniesienia ostrzejsze niż poziomy docelowe dla tych metali
Nowości Tagi: , , , , , ,


13.02.2010
CO2 – projekt nowej ustawy
Nowości Tagi: , , , , , ,


12.02.2010
SO2 + NOx – projekt nowej ustawy
Nowości Tagi: , , , , , , , , ,


10.02.2010
Sposób rozliczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
W prasie i nie tylko Tagi: , , , , ,


06.02.2010
Wartości odniesienia – wyjaśnienia Ministerstwa w sprawie
W prasie i nie tylko Tagi: , , , , ,


03.02.2010
Od 3 lutego obowiązują nowe wartości odniesienia
Nowości Tagi: , , , , ,


02.02.2010
Wymierzanie kar za emisję do powietrza (na podstawie pomiarów ciągłych) będzie teraz regulowane rozporządzeniem
Nowości Tagi: , , , , , , ,


01.02.2010
Co należy dołączać do wniosku o pozwolenie na budowę?
W prasie i nie tylko Tagi: , , , , , , , , , , ,


31.01.2010
Dlaczego blog związany z prawem ochrony środowiska?
Temat dnia Tagi: , , , , , , , , ,