Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nominalna moc cieplna kotłów w wykazach opłatowych

Pytanie: W zakładzie mamy 3 kotły o mocy 1,32 MW każdy,opalane gazem ziemnym zaazotowanym. W formularzu dot. opłaty środowiskowej mamy dwie nominalne moce do 1,4 MW oraz powyżej 1,4 do 5 MW, czy sumujemy moc naszych kotłów,pod którą nominalną moc zakwalifikować? [K.P.]

Odpowiedź: Uważam, że we wzorach wykazów opłatowych chodzi o wydajność cieplną (nominalną moc cieplną) pojedynczego kotła, gdyż stawki opłatowe zróżnicowane są w zależności od nominalnej mocy kotła (a nie kotłów). Tak więc nie należy sumować mocy wszystkich kotłów, lecz w wykazie opłatowym wypełnić wiersz dla mocy do 1,4 MW.

Uwaga. W niektórych przepisach jest objaśnienie, że chodzi o nominalną moc cieplną na wejściu (w paliwie) do kotła. Jednak w rozporządzeniach [2] i [3] nie ma takiego objaśnienia, więc moim zdaniem chodzi w nich o nominalną moc cieplną rozumianą jako wydajność cieplna (moc na wyjściu z kotła), która podana jest na tabliczce znamionowej kotła.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[4] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 – M. P. z 2012 r. poz. 766

Tematy powiązane

Wzory wykazów opłatowych
Nominalna moc cieplna w przepisach o ochronie środowiska
Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE
Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?

Joanna Wilczyńska (28.03.2013)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Nominalna moc cieplna kotłów w wykazach opłatowych”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:38, 02.01.2019:

    Wykazy opłatowe za korzystanie ze środowiska w 2018 r. trzeba składać do 31 marca 2019 r. do marszałka województwa na nowych wzorach – Dz. U. z 2018 r. poz. 2527


Skomentuj...