Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wynajmowanie a sprawozdania za korzystanie ze środowiska

Pytanie: Wynajmujemy biurowiec z klimatyzacją. Kto powinien składać sprawozdania za korzystanie ze środowiska ? My, właściciel budynku czy poszczególne spółki ? Np. za jakiś ubytek w klimatyzacji faktura jest wystawiana na właściciela budynku, następnie właściciel wystawia fakturę na nas, a my robimy refakturę na poszczególne spółki, które znajdują się w budynku. czytaj więcej »

05.07.2017

Raporty do KOBiZE przez inne podmioty

Pytanie: Czy taka jednostka jak Dom Pomocy Społecznej musi składać raporty do KOBiZE? Posiadamy samochód Volksfagen bus oraz kotłownię olejową. czytaj więcej »

20.02.2014

Wykazy opłatowe za 2013 r.

Pytanie: Mam pytanie dot. opłat środowiskowych, a mianowicie muszę obliczyć opłaty za silniki spalinowe i jeden piec Junkers służący do ogrzewania pomieszczeń, a wiec rozumiem,  że wypełniam Wykaz Zbiorczy oraz tabele C i D. Moje pytanie brzmi: w jakich przypadkach należy wypełnić również tabelę A (CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA )? Czy w moim przypadku również muszę ją wypełniać? czytaj więcej »

18.08.2013

Nominalna moc cieplna kotłów w wykazach opłatowych

Pytanie: W zakładzie mamy 3 kotły o mocy 1,32 MW każdy,opalane gazem ziemnym zaazotowanym. W formularzu dot. opłaty środowiskowej mamy dwie nominalne moce do 1,4 MW oraz powyżej 1,4 do 5 MW, czy sumujemy moc naszych kotłów,pod którą nominalną moc zakwalifikować? czytaj więcej »

28.03.2013

Wzory wykazów opłatowych

Pytanie: Czy przy dokonywaniu opłat za korzystanie ze środowiska nadal obowiązują druki z rozporządzenia MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat? czytaj więcej »

24.01.2013

Od 2013 r. opłaty z POŚ po nowemu?

Senat przyjął dzisiaj bez poprawek ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce [1], a więc od 2013 r. obowiązywać będą zmiany POŚ w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska czytaj więcej »

29.11.2012

Spójność opłat z PRTR

Pytanie: Czy dane stanowiące podstawę do wnoszenia opłat do organu ochrony środowiska powinny być spójne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu PRTR? czytaj więcej »

22.03.2012

Chów lub hodowla zwierząt

Pytanie: Hodowca prowadzi chów drobiu w jednym kurniku o maksymalnej obsadzie 70 DJP w obszarze zabudowanym. Czy rozbudowa tego kurnika o 25 DJP kwalifikuje przedsięwziecie do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? czytaj więcej »

20.02.2012

Za co opłaty środowiskowe i wykazy

Pytanie: Czy wykazuję w zbiorczym zestawieniu o korzystaniu ze środowiska:
1. wielkość pobranej wody z miejskiego wodociągu oraz odprowadzanych ścieków bytowych do kanalizacji w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkość emisji z kotła grzewczego na gaz ziemny wysokometanowy z sieci gazowniczej,
2. odpadów niebezpiecznych z działalności gospodarczej przekazywanych na składowisko i do recyklingu firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności? czytaj więcej »

29.01.2012

Emisje do powietrza – sprawozdawczość podmiotów

„Wybrane obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego w zakresie ochrony powietrza” – to zamieszczone 20.12.2011 r. na stronie KOBiZE bardzo pomocne opracowanie dla podmiotów. czytaj więcej »

15.01.2012