Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Raporty do KOBiZE przez inne podmioty

Pytanie: Czy taka jednostka jak Dom Pomocy Społecznej musi składać raporty do KOBiZE? Posiadamy samochód Volksfagen bus oraz kotłownię olejową. [B.T.]

Odpowiedź: Tak, obowiązek składania raportów do KOBiZE dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza, a więc dotyczy nie tylko przedsiębiorców.

Dom Pomocy Społecznej w związku z emisją ze spalania paliw w samochodzie i kotłowni jest korzystającym ze środowiska, a więc za korzystanie ze środowiska w roku 2013 powinien:

– do końca lutego 2014 r. sporządzić i wprowadzić elektronicznie roczny raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, prowadzonej przez KOBiZE (art. 7 ust. 1 USZE);

– do 31 marca 2014 r. naliczyć roczną opłatę za emisję gazów i pyłów do środowiska i wnieść ją na na rachunek urzędu marszałkowskiego (art. 277 ust. 1 i 2 POŚ), jeżeli kwota przekroczy 800 zł (art. 289 ust. 1 POŚ);

– do 31 marca 2014 r. przedłożyć marszałkowi województwa wykaz (tzw. wykaz opłatowy) zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (niezależnie od tego czy opłatę trzeba, czy nie trzeba wnosić) (art. 286 ust. 1 POŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
[4] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Tematy powiązane

Raporty do KOBiZE za 2013 r. o emisji też spoza zakładu
Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?

Joanna Wilczyńska (20.02.2014)
Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 4

“Raporty do KOBiZE przez inne podmioty”
 1. 1 Asia napisał(a) 14:44, 26.02.2014:

  spalanie paliwa przez samochód też powinno być wykazane? gdzie to pisze?

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:36, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:54, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:54, 16.11.2022:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...