Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

O autorze

Blog Eko-Akademia założyłam w 2010 r. Poruszam na nim zagadnienia związane z przepisami prawnymi z zakresu ochrony środowiska (OŚ) dzieląc się moją wiedzą. Każdy ma tu możliwość skomentowania mojego tekstu albo zadania pytania.

Mam za sobą 33 lata pracy. Z tego 14 pierwszych lat projektowałam w branży instalacji sanitarnych, a od 1990 r. zajmuję się zagadnieniami związanymi z przepisami prawnymi z zakresu ochrony środowiska. Wiedzę uzyskaną na studiach (ukończonych w 1976 r.) na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej niejednokrotnie wykorzystałam w swojej pracy.

Zakres wykonywanych przeze mnie prac to m.in.:

 • udział w opracowaniu planu implementacyjno-finansowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE);
 • wykonywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko (m.in. dla elektrociepłowni, stacji paliw, sieci cieplnych i gazowych);
 • udział w pracach dotyczących uzyskiwania uzgodnień formalno-prawnych z zakresu OŚ, m.in. wykonywanie dokumentacji zawierających analizę stanu zanieczyszczenia powietrza;
 • wykonywanie przeglądów ekologicznych, ocena realizacji obowiązków wynikających z przepisów z zakresu OŚ w procesach prywatyzacji lub restrukturyzacji zakładów przemysłowych;
 • identyfikacja aktów prawnych, projektów zmian w prawie i interpretacji w zakresie OŚ, prowadzenie wewnętrznej bazy prawnej OŚ;
 • kontrola zgodności z prawem w zakresie OŚ opracowań, materiałów i prezentacji szkoleniowych, oprogramowania;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie OŚ;
 • współpraca z dziennikarzami dotycząca artykułów w prasie związanych z przepisami z zakresu OŚ;
 • udział w opracowaniu podręcznika branżowego dla wytwórni betonu w części dotyczącej obowiązków formalno-prawnych wynikających z przepisów OŚ, 2008 r.;
 • projektowanie w branży instalacji sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja, c.o., wod-kan, gaz, węzły cieplne, sieci cieplne, małe kotłownie);
 • prowadzenie bloga specjalistycznego eko-akademia.pl

Brałam udział w szkoleniach, m.in. z zakresu:

 • wdrażania programów minimalizacji zanieczyszczeń (1996 r. i 1997 r.) organizowanych przez World Environmental Centre (USA),
 • zarządzania ochroną środowiska i marketingu (1997 r.) organizowanych przez Pathfinder Group (USA),
 • ISO 14001 (1997 r. i 1998 r.) organizowanych przez World Environmental Centre oraz Lexington Group (USA),
 • zarządzania projektami,

a także w kursie dla kandydatów na audytorów energetycznych w budownictwie (1998 r.).

Posiadam kwalifikacje i uzyskałam w 1998 r. tytuł biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko – świadectwo nr 1283 wydane przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (obecnie nie jest wymagany taki tytuł).

Można ze mną kontaktować się e-mailem: wilczynska@eko-akademia.pl. Odpowiem na wybrane pytania.

Joanna Wilczyńska