Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana przepisów dotyczących F-gazów i SZWO

Dnia 11 marca 2024 r. wchodzą w życie dwa rozporządzenia unijne, które wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Są to:

 • dotyczące F-gazów: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014
 • dotyczące SZWO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/590 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009

Rozporządzenia są kontynuacją przepisów uchylanych, ale też niektóre przepisy są zaostrzane lub nowe. Zapoznaj się z nimi, bo jest ich sporo, a tu będą wskazane tylko niektóre.

Sprawozdawczość za rok 2023 ma być jeszcze na podstawie dotychczasowych przepisów. Większość przepisów nowych rozporządzeń obowiązuje od 11 marca 2024 r., a tylko nieliczne stosuje się od późniejszych terminów.

W przypadku F-gazów zwróć uwagę, że dotychczasowym obowiązkiem kontroli szczelności urządzeń i zakładania Kart Urządzeń i Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) objęte były te z załącznika I do dotychczasowego rozporządzenia w ilości co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 (10 ton ekwiwalentu CO2 – w hermetycznym urządzeniu). Obowiązek ten pozostał, ale teraz w załączniku I do rozporządzenia 2024/573 doszły nowe substancje. Ponadto obowiązek ten od 11 marca 2024 r. dotyczy też F-gazów z sekcji 1 załącznika II do rozporządzenia 2024/573 – w ilości co najmniej 1 kg (2 kg w hermetycznym urządzeniu), są to poniżej wymienione nienasycone (chloro)wodorofluorowęglowodory:

Jedynie w przypadku urządzenia zainstalowanego w budynku mieszkalnym nie trzeba od 11 marca 2024 r. kontrolować jego szczelności, jeżeli urządzenie oznakowane jest jako hermetycznie zamknięte i zawiera poniżej 3 kg F-gazów.

UWAGA

Do powyższych aktów nie została jeszcze dostosowana ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) ani elektroniczny rejestr CRO.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że odwołania do uchylonych rozporządzeń unijnych traktuje się jako odesłania do nowych i odczytuje zgodnie z tabelami korelacji zawartymi w ostatnich załącznikach do nowych rozporządzeń.

Zwróć uwagę, że w załączniku IV do rozporządzenia 2024/573 została znacznie poszerzona (w porównaniu z dotychczasową) lista produktów i urządzeń zawierających określone F-gazy (wymienione w załącznikach I, II i III) o danym współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) lub większym, których wprowadzanie do obrotu (w tym ich części) jest zakazane od określonej tam daty. Oprócz obowiązujących już zakazów, zakaz wprowadzania do obrotu obejmie m.in.:

STACJONARNE CHŁODNICTWO

 • od 2026 r. – chłodziarki i zamrażarki domowe*)
 • od 2025 r. (GWP – 150) – chłodziarki i zamrażarki do zastosowań komercyjnych (urządzenia samodzielne)
 • od 2025 r. (GWP – 150) – wszelkie samodzielne urządzenia chłodnicze*), z wyjątkiem chillerów
 • od 2025 r. (GWP – 2500) – inne urządzenia chłodnicze, z wyjątkiem chillerów i z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu produktów do temperatur poniżej -50 °C
 • od 2030 r. (GWP – 150) – inne urządzenia chłodnicze*), z wyjątkiem chillerów

STACJONARNE CHILLERY

 • od 2027 r. (GWP – 150) – chillery o mocy znamionowej do 12 kW*)
 • od 2032 r. – chillery o mocy znamionowej do 12 kW*)
 • od 2027 r. (GWP – 750) –  chillery o mocy znamieniowej powyżej 12 kW*)

STACJONARNE URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE I STACJONARNE POMPY CIEPŁA

 • od 2027 r. (GWP – 150) – pokojowe urządzenia klimatyzacyjne, monoblokowe urządzenia klimatyzacyjne, inne samodzielne urządzenia klimatyzacyjne i samodzielne pompy ciepła typu plug-in, o maksymalnej mocy znamionowej do 12 kW**)
 • od 2032 r. – pokojowe urządzenia klimatyzacyjne, monoblokowe urządzenia klimatyzacyjne inne samodzielne urządzenia klimatyzacyjne i samodzielne pompy ciepła typu plug-in, o maksymalnej mocy znamionowej do 12 kW**)
 • od 2027 r. (GWP – 150) – monoblokowe i inne samodzielne urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła o maksymalnej mocy znamionowej powyżej 12 kW, ale nieprzekraczającej 50 kW**)
 • od 2030 r. (GWP – 150) – inne samodzielne urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła**)
 • od 2025 r. (do 3 kg F-gazów z załącznika I, GWP – 750) – urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła – pojedyncze układy typu split
 • od 2027 r. (GWP – 150) – urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła – układy powietrze-woda typu split o mocy znamionowej do 12 kW*)
 • od 2029 r. (GWP – 150) – urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła – układy powietrze-powietrze typu split o mocy znamionowej do 12 kW*)
 • od 2035 r. – urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła – układy typu split o mocy znamionowej do 12 kW*)
 • od 2029 r. (GWP – 750) – urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła – układy typu split o mocy znamionowej powyżej 12 kW*)
 • od 2033 r. (GWP – 150) – urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła – układy typu split o mocy znamionowej powyżej 12 kW*)

INNE PRODUKTY I URZĄDZENIA

 • od 2025 r. (F-gazy z załącznika I inne niż PFC, dla których zakaz jest od 2016 r., i inne niż HFC-23, dla których zakaz jest od 2016 r.) – urządzenia ochrony przeciwpożarowej*)
 • od 2033 r. – pianki, chyba że jest to wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa
 • od 2030 r. – aerozole techniczne, chyba że są one wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub gdy są używane do zastosowań medycznych
 • od 2025 r. – produkty higieny osobistej (tj. pianki, kremy, płyny lub spreje)
 • od 2025 r. (GWP – 150) – urządzenia wykorzystywane do chłodzenia skóry, chyba że wykorzystuje się je do zastosowań medycznych.

*) chyba że jest to wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa w miejscu eksploatacji
**) chyba że jest to wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa, ale limit GWP wynosi 750

Zobacz komunikaty MKiŚ:

10.04.2024 r. – Uzupełnienie informacji dla importerów HFC luzem i w urządzeniach cz. II

22.03.2024 r. – Informacje o zmianach w Centralnym Rejestrze Operatorów – CRO

6.03.2024 r. – Informacja dla sprzedawców niehermetycznie zamkniętych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła

6.03.2024 r. – Informacja dla operatorów (właścicieli lub użytkowników) urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła oraz stacjonarnych urządzeń p-poż.

6.03.2024 r. – Informacja dla producentów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła oraz urządzeń p-poż i rozdzielnic elektrycznych

6.03.2024 r. – Dodatkowa informacja dla importerów F-gazów luzem

6.03.2024 r. – Informacja dla dystrybutorów F-gazów

26.02.2024 r. – Informacja dla importerów HFC luzem

26.02.2024 r. – Informacja o opublikowaniu nowego Rozporządzenia w sprawie SZWO oraz Rozporządzenia ws. F-gazów

TEMATY POWIĄZANE

Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC
Substancje zubożające warstwę ozonową i F-gazy – sprawozdania
CRO – Centralny Rejestr Operatorów już dostosowany
Serwis pojazdów z klimatyzacją – wymagane szkolenie

Joanna Wilczyńska (25.02.2024)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: ,Skomentuj...