Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sklep ze sprzętem elektrycznym

Pytanie: Otwieram sklep ze sprzętem elektrycznym, m.in. piły, wiertarki. Czy muszę składać „Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu? Czy muszę składać „Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzanego do obrotu na terytorium kraju”? [W.K.]

Odpowiedź: Jeżeli prowadzący sklep sam nie sprowadza sprzętu elektrycznego lub elektronicznego z zagranicy, ale do sklepu trafi sprzęt od producenta albo dostawcy, to prowadzący sklep nie jest „wprowadzającym” sprzęt w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 USEE:

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
13) wprowadzający sprzęt – przedsiębiorcę, który:
a) produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem,
b) wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
c) importuje sprzęt
– z wyjątkiem przedsiębiorcy, który zapewnia wyłącznie finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania

Natomiast przez wprowadzenie sprzętu do obrotu na teren kraju rozumie się odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji.

Prowadzący sklep niebędący „wprowadzającym” sprzęt elektryczny lub elektroniczny nie jest obowiązany do składania sprawozdań dotyczących wyłącznie „wprowadzającego” sprzęt po raz pierwszy na teren kraju.

„Wprowadzający” sprzęt na teren kraju składa do GIOŚ sprawozdania za lata 2012-2014 wg przepisu przejściowego art. 237 UO2 na zasadach określonych w USEE przed zmianą wprowadzoną od 23.01.2013 r. przez UO2, a więc m.in.:

– na podstawie art. 24 ust. 1 USEE – półroczne sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzanego do obrotu na terytorium kraju, za I półrocze do 31 lipca i za II półrocze do 15 marca, wg wzoru z rozporządzenia [3],

– na podstawie art. 67 ust. 1 USEE – roczne sprawozdanie OŚ – SEE 1 o wysokości należnej opłaty produktowej, do 15 marca, wg wzoru z rozporządzenia [4].

Gdyby jednak sklep prowadził sprzedaż internetową sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do innych państw Unii albo do Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, to wówczas obejmą go niektóre obowiązki dotyczące „wprowadzającego”, gdyż wg art. 2 ust. 2 USEE:

2. Przepisy art. 21, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 29 i art. 31 dotyczące wprowadzającego sprzęt stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż sprzętu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, … , z terytorium kraju do państwa członkowskiego UE innego niż Rzeczpospolita Polska lub do państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o EOG.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1155
[2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu – Dz. U. Nr 72/2009 r., poz. 627
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu – Dz. U. Nr 94/2009 r., poz. 784

Tematy powiązane

Kiedy urządzenie jest “sprzętem” elektrycznym albo elektronicznym?

Joanna Wilczyńska (23.02.2014)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...