Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zbieranie odpadów w sklepie

Pytanie: Otwieram sklep z artykułami rolniczymi i będę zbierać takie odpady jak akumulatory i sprzęt elektryczny, tj. piły, wiertarki. Proszę o następujące informacje: Czy dla każdego odpadu muszę prowadzić KEO i KPO? Czy muszę składać „Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu”? [W.K]

Odpowiedź: Od 23.01.2013 r. w sklepie można zbierać zużyte artykuły konsumpcyjne, a więc m.in. zużyty sprzęt elektryczny i akumulatory, jako nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów. Prowadzący sklep nie musi mieć zezwolenia na zbieranie tych odpadów, ale musi mieć umowę z przejmującym te odpady, gdyż wg art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 177 UO2:

Art. 45.1. Z obowiązku uzyskania … zezwolenia na zbieranie odpadów … zwalnia się:
1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Art. 177. 1. Kto, nie mając zawartej umowy, o której mowa w art. 45 ust. 2, zbiera odpady
podlega karze aresztu albo grzywny.

Prowadzący ww. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów:

– wg art. 66 ust. 4 pkt 3 UO2 zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a więc nie musi prowadzić dla każdego rodzaju odpadów karty ewidencji odpadów (KEO) i nie musi wystawiać karty przekazania odpadów (KPO) przy przekazaniu odpadów dalej;

– w związku z tym, że jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, to wg art. 237 ust. 1 pkt 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 2 lit. a UO2 zwolniony jest z obowiązku przekazywania zbiorczego zestawienia do marszałka województwa, a za rok 2015 i dalsze – sprawozdania do BDO.

Natomiast wg art. art. 3 ust. 1 pkt 16 USEE sprzedawca prowadzący sklep traktowany jest jako „zbierający” zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a więc:

– do czasu utworzenia BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), która ma być utworzona najpóźniej do 23.01.2016 r., sprzedawca zobowiązany jest wpisać się jako „zbierający” do rejestru prowadzonego przez GIOŚ (wg art. 7 ust. 1 pkt 2 USEE w związku z art. 235 UO2);

– jak będzie utworzona BDO, zbierający zużyty sprzęt powinien być wpisany do rejestru w ramach BDO prowadzonego przez marszałka województwa (art. 50 ust. 1 pkt 3 lit b UO2), ale wg art. 51 ust. 2 pkt 3 UO2 sprzedawca jako prowadzący ww. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów nie będzie podlegać wpisowi do tego rejestru;

– jest wg art. 38 USEE obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wpisanemu do rejestru prowadzonemu obecnie przez GIOŚ, a po utworzeniu BDO – prowadzonemu przez marszałka województwa; z tego wynika, że sprzedawca powinien podpisać umowę na przekazywanie odpadów z prowadzącym zakład przetwarzania wpisanym do odpowiedniego rejestru i posiadającym zezwolenie na przetwarzanie przekazywanych mu odpadów;

– nie jest zobowiązany moim zdaniem do przekazywania do GIOŚ za lata 2012-2014 półrocznych sprawozdań o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, o których mówił art. 40 USEE, gdyż art. 40 USEE nie jest wymieniony w przepisie przejściowym art. 237 ust. 1 pkt 5 UO2 dotyczącym sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego; natomiast po utworzeniu BDO sprzedawca sprawozdania tego też nie będzie musiał składać, gdyż jako prowadzący nieprofesjonalne zbieranie odpadów zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Sprzedawca może zbierać w sklepie zużyte baterie i akumulatory, ale moim zdaniem oprócz przemysłowych niklowo-kadmowych, gdyż te wg art. 45 ust. 3 UBA użytkownik końcowy zobowiązany jest przekazać prowadzącemu zakład przetwarzania takie baterie i akumulatory.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE) – Dz. U. z 2013 r. poz. 1155
[3] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666, ze zm.

Tematy powiązane

Kiedy urządzenie jest “sprzętem” elektrycznym albo elektronicznym?
Sklep ze sprzętem elektrycznym
Odpady firmy serwisowej

Joanna Wilczyńska (02.03.2014)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...