Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Za co opłaty środowiskowe i wykazy

Pytanie: Czy wykazuję w zbiorczym zestawieniu o korzystaniu ze środowiska:
1. wielkość pobranej wody z miejskiego wodociągu oraz odprowadzanych ścieków bytowych do kanalizacji w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkość emisji z kotła grzewczego na gaz ziemny wysokometanowy z sieci gazowniczej,
2. odpadów niebezpiecznych z działalności gospodarczej przekazywanych na składowisko i do recyklingu firmie posiadającej zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności? [K.M]

Odpowiedź: Dla podanych w pytaniu informacji wyjaśniam, że opłaty za korzystanie ze środowiska i wykaz opłatowy (obecnie do końca stycznia 2012 r. za II półrocze 2011 r.) powinny obejmować tylko emisję ze spalania gazu w kotle. Jeżeli jednak pytający posiada pojazdy, a jego siedziba jest w tym samym województwie co eksploatowany kocioł gazowy, to do tego powinien dodać opłatę za emisję ze spalania paliw w pojazdach (jeżeli paliwo jest kupione na fakturę dla firmy). Wykaz należy zawsze przekazać do marszałka województwa i WIOŚ, ale wg art. 289 POŚ opłatę należy wnieść na konto urzędu marszałkowskiego tylko wtedy, gdy za dany rodzaj (w tym przypadku za emisję do powietrza) opłata półroczna należna do danego urzędu wojewódzkiego przekroczy 400 zł (próg nie jest zmieniony od przeszło 8 lat!).

Natomiast pytający nie musi wnosić opłat i przekazywać w wykazie opłatowym informacji w związku z:

– poborem wody z miejskiego wodociągu, gdyż za jej pobór ze środowiska opłatę środowiskową wnosi i wykaz przekazuje w tym przypadku prawdopodobnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;

– odprowadzaniem ścieków (obojętnie jakich) do miejskiej kanalizacji (zakładam, że tak jest w przypadku pytającego), gdyż za ich wprowadzanie do środowiska (do wód lub do ziemi) opłatę środowiskową wnosi i wykaz przekazuje w tym przypadku prawdopodobnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;

– przekazywaniem odpadów (obojętnie jakich) do recyklinu, gdyż opłata środowiskowa i wykaz opłatowy nie dotyczy takiego przypadku;

– przekazywaniem odpadów (obojętnie jakich) na składowisko (posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie takich odpadów), gdyż za ich składowanie opłatę środowiskową wnosi i wykaz przekazuje w tym przypadku prowadzący składowisko odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 272-297a
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816

Tematy powiązane

Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.
Emisja ze spalania paliw w samochodach

Joanna Wilczyńska (29.01.2012)
Pytania i odpowiedzi | 7 komentarzy »
Tagi: , , , , ,


komentarzy 7

“Za co opłaty środowiskowe i wykazy”
 1. 1 Zofia napisał(a) 20:20, 01.02.2012:

  Mam dwa pytania na zbliżone tematy:
  1. Czy świetlówki z biura można potraktować jako odpad komunalny?
  2. Czy wody opadowe odprowadzane do ziemi z dachu budynku produkcyjnego i utwardzonej powierzchni przed nim wymagają pozwolenia wodnoprawnego i czy należy za nie płacić?

 2. 2 bakchus napisał(a) 12:19, 02.02.2012:

  Zdaje się, że opłaty wnosi się dopiero wtedy kiedy ich łączna kwota za dane półrocze PRZEKROCZY 400zł

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:25, 02.02.2012:

  Dziękuję za zwrócenie mi uwagi – poprawiłam – zamiast „nie przekroczy 400 zł” jest już „przekroczy 400 zł”

 4. 4 Cezary napisał(a) 12:22, 06.02.2012:

  Jesli mi wyjdzie równo opłata 400 zł za korzystanie ze środ., to powinienien ją potraktowac jako nalezna?
  Podobno za 2013 r. sprawozdania srodowiskowe beda za caly rok?

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 13:44, 06.02.2012:

  Wg art. 289 POŚ opłaty środowiskowej nie wnosi się do danego urzędu marszałkowskiego za dany rodzaj korzystania ze środowiska, gdy nie przekracza 400 zł, a więc też nie wnosi się, gdy jest równa 400 zł.
  Od 2013 r. tylko opłaty za emisję do powietrza będą wg nowych zasad – ale dalej wnoszone będą półrocznie, z tym że za I półrocze opłata będzie zaliczkowa jako 50 % tej z poprzedniego roku, a dopiero ta za II półrocze będzie stanowić faktyczne rozliczenie całego roku … oj będzie się działo, już widzę sporo z tym problemów … np. dla nowych emisji albo zaprzestanych …

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:32, 22.01.2017:

  Nie wnosi się opłaty za emisję substancji do powietrza jedynie wtedy, gdy jej łączna roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł, co wynika z art. 289 POŚ.
  Od 2017 r. dodano do tego przepisu treść:
  W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

 7. 7 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:38, 02.01.2019:

  Wykazy opłatowe za korzystanie ze środowiska w 2018 r. trzeba składać do 31 marca 2019 r. do marszałka województwa na nowych wzorach – Dz. U. z 2018 r. poz. 2527


Skomentuj...