Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Emisje do powietrza – sprawozdawczość podmiotów

„Wybrane obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego w zakresie ochrony powietrza” – to zamieszczone 20.12.2011 r. na stronie KOBiZE bardzo pomocne opracowanie dla podmiotów.

Zgodnie z informają KOBiZE:

Po przeanalizowaniu postanowień zawartych w różnych aktach prawnych wskazano między innymi: zakres informacji objętych raportowaniem, podstawę prawną danego obowiązku sprawozdawczego, inne przepisy, z których obowiązek sprawozdawczy wynika oraz jednostki odpowiedzialne za jego wykonanie.
Opracowanie, dzięki obszernym informacjom, szerokiemu zakresowi tematycznemu oraz interaktywnemu charakterowi, może stanowić pomocne narzędzie przy wywiązaniu się z obowiązków sprawozdawczych zarówno dla właściwych jednostek Polski (na które odpowiednie obowiązki sprawozdawcze są nałożone), jak i
dla podmiotów.

W opracowaniu: „Wybrane obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego w zakresie ochrony powietrza” zaznaczyłam kolorem zielonym te obowiązki, które dotyczą podmiotów. Aż 34 obowiązki sprawozdawcze, nazwane w tym opracowaniu raportami, dotyczą podmiotów.

Uwaga. Aby otworzyć moje komentarze w pliku z tym opracowaniem, należy ten plik zapisać na swoim komputerze.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 145, 146, 147, 148, 149, 162, 236b, 263, 286
[2] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 3, 7, 32, 33, 45, 60a, 62
[3] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (UOZON) – Dz. U. Nr 121/2004 r., poz. 1263, ze zm. – art. 5, 20, 27
[4] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695 – art. 55, 62
[5] Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE -Dz. U. L 33/2006 r., str. 1, ze zm.
[6] Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. L 161/2006 r., str. 1, ze zm. – art. 6
[7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową – Dz. U. L 286/2009 r., str. 1, ze zm. – art. 25, 27

Tematy powiązane

Opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r.
Emisja CO2 w sprawozdaniach
Stare derogacje a dyrektywa IED
Plan obniżenia emisji LZO
Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE
Roczny bilans LZO – sprawdzenie dotrzymywania standardów emisyjnych
Przywrócony chwilowo obowiązek ewidencji emisji do powietrza
Czy w 2011 r. nadal można stosować plan obniżenia emisji LZO?
Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie
Raport do KOBiZE – poradnik dotyczący NMLZO
Jak wypełnić raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji?
Obecnie tzw. “małe” podmioty nie muszą składać raportu do KOBiZE, ale mogą
LZO – pomiary emisji z mocy prawa
Kiedy pomiary musi wykonać laboratorium akredytowane
Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?

Joanna Wilczyńska (15.01.2012)
Polecam | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Emisje do powietrza – sprawozdawczość podmiotów”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:47, 14.01.2017:

    Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
    Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.


Skomentuj...