Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wzory wykazów opłatowych

Pytanie: Czy przy dokonywaniu opłat za korzystanie ze środowiska nadal obowiązują druki z rozporządzenia MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat? Na stronie sejmu widnieje DATA UCHYLENIA….01.01. 2013. [M.K.]

Odpowiedź: Podmiot zobowiązany do opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie POŚ, jest też zobowiązany do przekazania wykazów tzw. opłatowych, których wzory od 1.07.2009 r. określa rozporządzenie [4], wydane na podstawie delegacji ustawowej art. 286 ust. 3 POŚ.

W 2009 r. art. 286 POŚ został zmieniony przez USZE tak, że delegacja ustawowa do rozporządzenia w sprawie wykazów została przesunięta z ust. 3 do ust. 10. Zmiana ta miała wejść w życie od 2010 r., ale następnie termin ten był przesuwany na  rok 2011 r., potem na rok 2013, aż ostatecznie termin wejścia w życie tej zmiany został przez art. 62 USZE przesunięty na 1.01.2017 r. Natomiast przepis przejściowy określony w art. 61 USZE w obecnie obowiązującym brzmieniu pozwala, aby nadal korzystać ze starego rozporządzenia [4] do czasu wydania nowego:

Art. 61. Przepisy wykonawcze (wzory wykazów) wydane na podstawie
art. 286 ust. 3 POŚ zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 286 ust. 10 POŚ.

Wprawdzie ostatnie zmiany opłatowe wprowadzone od 2013 r. przez ustawę o redukcji [3] zmieniły art. 286 POŚ, to jednak zmiany te nie dotyczą ust. 3, na podstawie którego zostało wydane rozporządzenie [4], więc jego uchylenie od 2013 r. przez tę ustawę [3] jest dla mnie nie takie oczywiste. Wyjaśniono jedynie w przepisie przejściowym art. 25 ustawy [3], które opłaty i wykazy mają być jeszcze po staremu, a więc z wykorzystaniem wzorów wykazów z rozporządzenia [4]:

Art. 25. 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 POŚ, w brzmieniu dotychczasowym.
2. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 POŚ, za drugie półrocze 2012 r. jest składany i przekazywany zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Wzory wykazów z rozporządzenia [4] są przystosowane dla opłat półrocznych, natomiast ustawa [3] wprowadziła od 2013 r. opłaty roczne. Tak więc za rok wrócimy do tematu, czy można takie wzory stosować.

Wzory te jednak nadal będą właściwe moim zdaniem dla opłat półrocznych za emisję substancji do powietrza do końca 2016 r., jeżeli ktoś wykorzysta nieuchylony przepis przejściowy art. 60a ust. 1 USZE:

Art. 60a. 1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się przepisy art. 285-288 POŚ, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie USZE, tj. przed 18.09.2009 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[2] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – Dz. U. z 2012 r. poz. 1342
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816

Tematy powiązane

Co z opłatami środowiskowymi?
Od 2013 r. opłaty z POŚ po nowemu?
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Joanna Wilczyńska (24.01.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 4 komentarze »
Tagi: , ,


komentarze 4

“Wzory wykazów opłatowych”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:38, 20.02.2014:

  Dla opłat rocznych jest projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:09, 07.03.2014:

  20.03.2014 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. z 2014 r. poz. 274, ale uwaga – wzory są z błędami!!!

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:19, 31.03.2014:

  Dzisiaj mija termin przekazania marszałkowi rocznych wykazów opłatowych i dzisiaj ukazało się w Dz. U. z 2014 r. poz. 419 sprostowanie błędnych wzorów, ale niestety nie wszystkich, bo sprostowano tylko załącznik nr 1

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:38, 02.01.2019:

  Wykazy opłatowe za korzystanie ze środowiska w 2018 r. trzeba składać do 31 marca 2019 r. do marszałka województwa na nowych wzorach – Dz. U. z 2018 r. poz. 2527


Skomentuj...