Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Raporty do KOBiZE za rok 2012

Zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) określone są w art. 3 USZE. Na podstawie art. 4 USZE wykonywanie tych zadań powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie, który jest nadzorowany przez Ministra Środowiska.
Do zadań KOBiZE należy m.in.:

1) prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, w ramach której KOBiZE przyjmuje określone w art. 7 ust. 1 USZE roczne raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza;

do końca lutego raporty te (tzw. raporty KOBiZE) powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie;

– w celu ułatwienia utworzenia konta i sporządzania tych raportów zamieszczono na stronie KOBiZE wnioski, instrukcje, poradniki, materiały pomocnicze i odpowiedzi na pytania:

2) administrowanie systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), w ramach którego KOBiZE przyjmuje określone w art. 57 ust. 3 UHE2 roczne raporty o wielkości emisji gazów cieplarnianych (CO2);

– do 31 marca raporty te (tzw. raporty CO2), zweryfikowane przez jednostkę uprawnioną, powinny być wg art. 62 UHE2 dostarczone w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej przez podmioty prowadzące instalacje objęte przez EU ETS tj. wymienione w załączniku do UHE2; raport w formie elektronicznej (PDF) należy przesłać na adres: roczne_raporty@kobize.pl;

– do raportów CO2 dotyczących emisji w 2012 r. należy stosować dotychczasowe przepisy, chociaż od 2013 r. w zakresie monitorowania i raportowania emisji obowiązuje już unijne rozporządzenie 601/2012/UE.

Uwaga. Chociaż oba rodzaje raportów przekazywanych do KOBiZE mają podobne nazwy, to obowiązek ich składania wynika z różnych ustaw i różny jest ich zakres.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE)
[2] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2)

Tematy powiązane

Najczęściej zadawane pytania do KOBiZE
Silniki spalinowe w raporcie do KOBiZE
Do końca lutego raport do KOBiZE
Kiedy złożyć pierwszy raport do KOBiZE?
Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE
Konto w Krajowej bazie – aktualizacja danych
Czy zgłaszającym do KOBiZE jest dzierżawca czy właściciel?
Czy muszę się rejestrować w bazie KOBiZE?
Czy do KOBIZE należy wprowadzać tylko te instalacje, na które posiadamy pozwolenie?
Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?
Czy dla każdej lokalizacji trzeba założyć osobne konto w Krajowej bazie i sporządzić osobne raporty do KOBiZE?
CO2 – plan monitorowania i raport
Emisja CO2 w sprawozdaniach

Joanna Wilczyńska (20.01.2013)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 5

“Raporty do KOBiZE za rok 2012”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:24, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:05, 16.01.2014:

  Zmiana odpowiedzi KOBiZE na pytanie: Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?
  „… Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy.”
  Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2013 rok – na str. 18-19 opisuje możliwość wprowadzania raportu za 2013 r. tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające „zakładu” w rozumieniu POŚ.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 12:05, 26.09.2015:

  Od 9.09.2015 r. obowiązuje UHE3:
  Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Dz. U. z 2015 r. poz. 1223

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:46, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:52, 16.11.2022:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...