Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Odcieki z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła od 13.01.2013 r. wiele zmian głównie dla posiadaczy odpadów wydobywczych.
Jedną z nich, to dodanie do definicji ścieków w POŚ, UWŚ i PW wód odciekowych z niektórych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW), tak że ilekroć jest w tych ustawach mowa o ściekach, to rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi m.in.:

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne

Tak więc więc w innych przypadkach wody odciekowe nie są traktowane jako „ścieki”.
Z przepisu tego moim zdaniem jasno wynika, że gdy w OUOW są składowane tylko odpady wydobywcze obojętne, to tym samym wody odciekowe nie będąc „ściekami” nie wymagają:

  • opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku wprowadzania ich do wód lub do ziemi
    (art. 273 ust. 1 pkt 2 POŚ),
  • pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wprowadzania ich do wód lub do ziemi
    (art. 122 ust. 1 pkt 1 PW),
  • pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wprowadzania ich do obcej kanalizacji
    (art. 122 ust. 1 pkt 10 i ust. 3a PW),
  • umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w przypadku wprowadzania ich do gminnej kanalizacji (art. 6 ust. 1 UWŚ) pod groźbą kary 10000 zł (art. 28 ust. 4 UWŚ).

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2012 r. poz. 1513
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze m.
[3] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UWŚ) – Dz. U. Nr 123/2006 r., poz. 858, ze zm.
[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (PW) – Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze. zm.

Tematy powiązane

Od 2013 r. opłaty z POŚ po nowemu?
Ścieki przemysłowe do obcej kanalizacji

Joanna Wilczyńska (17.01.2013)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , ,Skomentuj...