Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Co z opłatami środowiskowymi?

Pytanie: Czy opłaty środowiskowe (emisja woda ścieki odpady) od 2013 roku do końca roku 2016 rozliczane będą rocznie zgodnie z zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ale czy od 2017 roku będą obowiązywały zmiany wprowadzone przez ustawę o systemie zarządzania emisjami z dnia 17 lipca 2009 r.?

Jednakże przed zmianami wprowadzonymi ustawą o redukcji mieliśmy sytuację jasną:

– do końca 2016r. opłaty PÓŁROCZNE (emisja, woda, ścieki, odpady)

– zgodnie z zmianami art. 60a usze (przesunięcie wejścia w życie przepisów: z 2013 na 2017) od 2017 powrót do opłat półrocznych – za emisje za I pół. 50% tego co za drugie itd…

Ale po wejściu w życie ustawy o redukcji mamy sytuację następującą:

– do końca 2016r. opłaty ROCZNE (emisja, woda, ścieki, odpady)

– zgodnie z zmianami art. 60a usze (przesunięcie wejścia w życie przepisów: z 2013 na 2017) od 2017 powrót do opłat półrocznych – za emisje za I pół. 50% tego co za drugie itd…

Art. 25 ustawy o redukcji mówi wyraźnie że za II pół 2012 ostatni raz rozliczamy się półrocznie. Więc od 2013 mamy JEDEN system opłat ROCZNYCH (emisja, woda, ścieki, odpady) liczonych tak naprawdę w sposób tradycyjny tyle że raz w roku. A zmiany wprowadzane przez USZE zgodnie z art 60a obowiązywać mają dopiero od 2017 roku. Dlatego nie rozumiem skąd interpretacja o dwóch systemach do wyboru w zakresie powietrza…. [T.M.]

Odpowiedź: Moim zdaniem jest bałagan legislacyjny w tym temacie. Niezamierzony pewnie. Po uchwaleniu tej ustawy o redukcji [1] mamy od 2013 r. system opłat:

– nowy ROCZNY wg ostatnich zmian art. 285, 286, 287 i 289 POŚ przez ustawę o redukcji [1] (emisja do powietrza, woda, ścieki, odpady),

– ale w zakresie emisji do powietrza – mamy też moim zdaniem nadal stary system PÓŁROCZNY, gdyż do końca 2016 r. są wymagane opłaty do 31 stycznia i 31 lipca i wykazy w tym terminie do marszałka i WIOŚ, gdyż nie został teraz uchylony przepis przejściowy z art. 60a ust. 1 USZE:

Art. 60a. 1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 POŚ, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się przepisy art. 285-288 POŚ, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie USZE, tj. przed 18.09.2009 r.

Natomiast od 2017 r. moim zdaniem z przepisów wynika, że będzie powrót (pewnie niezamierzony) do opłat PÓŁROCZNYCH (woda, ścieki, odpady), ale opłata za emisję do powietrza będzie ROCZNA (z zaliczką półroczną 50 %), bo zaczną obowiązywać zmiany art. 285 i 286 POŚ wprowadzone w 2009 r. przez USZE, które najpierw miały wejść w życie w 1.01.2010 r., potem termin przesuwany był kolejno na 1.01.2011 r., 1.01.2013 r. i w końcu na 1.01.2017 r. wg art. 62 USZE:

Art. 62. Ustawa USZE wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. 18.09.2009 r., z wyjątkiem art. 56 pkt 7 (art. 285 i 286 POŚ), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 2011 r. 2013 r. 2017 r.

Ponadto, jeżeli przepisy obecne nie będą zmienione, to od 2017 r. będą nadal obowiązywać pozostałe zmiany wprowadzone teraz przez ustawę o redukcji [1] do POŚ:

– w art. 287 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymało brzmienie:

Podmiot korzystający ze  środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:

– w art. 289 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie:

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

czyli znowu będzie nieprawidłowo …

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – Dz. U. z 2012 r. poz. 1342
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.
[3] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm.

Tematy powiązane

Od 2013 r. opłaty z POŚ po nowemu?

Joanna Wilczyńska (13.01.2013)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »komentarze 3

“Co z opłatami środowiskowymi?”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 11:54, 29.06.2013:

    Od 2013 r. obowiązują roczne opłaty za korzystanie ze środowiska, bo wprowadzono do POŚ zmiany przez art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

  2. 2 janina napisał(a) 00:57, 30.07.2013:

    opłaty za odprowadzanie wód opadowych do własnego zbiornika retencyjnego z utwardzonej powierzchni na stacji paliw

  3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:01, 22.01.2017:

    Janina, jeżeli wody opadowe są odprowadzane do szczelnego zbiornika, a więc nie są wprowadzane do środowiska, to nie podlegają opłatom za korzystanie ze środowiska


Skomentuj...