Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nominalna moc cieplna kotłów w wykazach opłatowych

Pytanie: W zakładzie mamy 3 kotły o mocy 1,32 MW każdy,opalane gazem ziemnym zaazotowanym. W formularzu dot. opłaty środowiskowej mamy dwie nominalne moce do 1,4 MW oraz powyżej 1,4 do 5 MW, czy sumujemy moc naszych kotłów,pod którą nominalną moc zakwalifikować? czytaj więcej »

28.03.2013

CO2 – sumowanie mocy

Pytanie: Spółka A posiada instalację spalania paliw (ciepłownia ) o mocy zainstalowanej powyżej 20 MW i instalacje technologiczne, w których spalany jest gaz o zainstalowanej mocy poniżej 20 MW.  W tej sytuacji, zgodnie z przepisami we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, moce zainstalowane były sumowane. Obecnie ze spółki A została wyodrębniona spółka B, która dzierżawi (na mocy umowy dzierżawy) od spółki A ciepłownię wraz terenem na którym funkcjonuje ciepłownia. Na spółkę B zostały przeniesione prawa i obowiązki w całości tj. również obejmujące instalacje technologiczne. wynikające z zezwolenia na udział w systemie.

Jednak w spółce A pozostała instalacja technologiczna o mocy zainstalowanej poniżęj 20MW  i przestała spełniać przesłanki objęcia systemem. Ale spółki A i B posiadają ten sam adres, więc czy w tym przypadku obowiązuje zasada sumowania mocy zainstalowanej. Jeżeli tak to jakie obowiązki wynikające z ustawy o handlu emisjami w zakresie zezwoleń ciążą na spółce A i B? Czy przeniesienie praw i obowiązków  na spółkę B w całości jest prawidłowe, skoro instalacje technologiczne pozostały w spółce A? czytaj więcej »

20.04.2012

Sumowanie mocy na terenie zakładu

Pytanie: Proszę o interpretację objaśnienia 1) do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881 z dnia 20 lipca 2010r.). A mianowicie moje przedsiębiorstwo eksploatuje w obrębie jednego miasta kilka osiedlowych kotłowni, opalanych węglem kamiennym i gazem ziemnym. Czy w związku z tym każdą z kotłowni można traktować jako osobną instalację – wtedy moc nominalna każdej z kotłowni jest niższa niż 5 MW i zgodnie z przepisami podlega zgłoszeniu, czy też z uwagi na to, iż właścicielem kotłowni jest jeden podmiot należy zsumować moc wszystkich kotłowni i ubiegać sie o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza? czytaj więcej »

04.03.2012

Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE

Pytanie: Mam kotłownię zakładową pracującą w okresie całego roku z bardzo zmiennym obciążeniem cieplnym w układzie automatycznym (wiem ile wagowo – w kilogramach – zużyłem oleju EKOTERM w rozpatrywanym okresie czasu kalendarzowego). W zależności od okresu (lato-zima) instalacja o określonej mocy znamionowej [MWt ] ogrzewa zakład jak i wodę do mycia, dla pracowników. Jak na podstawie ilościowego zużycia EKOTERMU w tym czasie kalendarzowym określić nominalną moc cieplną źródła ogrzewania wiedząc, iż jest to ilość energii wprowadzonej do źródła w paliwie w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu? Jakie ono jest (nominalne obciążenie – w [KW]) i oczywiście w jakim czasie (w godz.) ono występuje (uśrednione) – zdarza się przecierz że w czasie kalendarzowym instalacja w okresie letnim w ogóle nie pracuje. Czy w ogóle można to obliczyć? Proszę o informację w oparciu o wzory (fizyczno-matematyczne). Zagadnienie (pytanie) to jest mi potrzebne do Tabeli 6 -„dane dotyczące źródła wchodzącego w skład instalacji spalania paliw” tzw. nominalna moc cieplna dla „KOBIZE”. czytaj więcej »

11.09.2011

Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?

Pytanie

Proszę o podanie informacji, co to jest za liczba 106 oraz podanie miana tej liczby we wzorze na moc cieplną brutto? czytaj więcej »

20.11.2010