Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE

Pytanie: Mam kotłownię zakładową pracującą w okresie całego roku z bardzo zmiennym obciążeniem cieplnym w układzie automatycznym (wiem ile wagowo – w kilogramach – zużyłem oleju EKOTERM w rozpatrywanym okresie czasu kalendarzowego). W zależności od okresu (lato-zima) instalacja o określonej mocy znamionowej [MWt ] ogrzewa zakład jak i wodę do mycia, dla pracowników. Jak na podstawie ilościowego zużycia EKOTERMU w tym czasie kalendarzowym określić nominalną moc cieplną źródła ogrzewania wiedząc, iż jest to ilość energii wprowadzonej do źródła w paliwie w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu? Jakie ono jest (nominalne obciążenie – w [KW]) i oczywiście w jakim czasie (w godz.) ono występuje (uśrednione) – zdarza się przecierz że w czasie kalendarzowym instalacja w okresie letnim w ogóle nie pracuje. Czy w ogóle można to obliczyć? Proszę o informację w oparciu o wzory (fizyczno-matematyczne). Zagadnienie (pytanie) to jest mi potrzebne do Tabeli 6 -„dane dotyczące źródła wchodzącego w skład instalacji spalania paliw” tzw. nominalna moc cieplna dla „KOBIZE”. [M.K.]

Odpowiedź: Zgodnie art. 7 ust. 1 USZE do końca lutego każdego roku (pierwszy raz do końca lutego 2011 r.) podmiot korzystający ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza musi sporządzić raport za rok poprzedni (pierwszy raz za 2010 r.) i wprowadzić go do „Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji” prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Wzór formularza raportu określony jest w załączniku do rozporządzenia [2], w którym jest m.in. „Tabela 6. Dane dotyczące źródła wchodzącego w skład instalacji spalania paliw”, a w niej wiersz 4 – „Nominalna moc cieplna – [MW]”.

Nominalną moc cieplną źródła, czyli ilość energii wprowadzonej do źródła w paliwie w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu, można obliczyć dzieląc moc znamionową przez sprawność nominalną:

M = Z / ( n / 100)

gdzie:

M – nominalna moc cieplna źródła [MW] – czyli ilość energii wprowadzonej do źródła w paliwie w jednostce czasu przy jego nominalnym obciążeniu; inaczej nominalna moc cieplna „brutto”

Z – moc znamionowa źródła [MW] – czyli maksymalna trwała moc źródła, na którą źródło jest zaprojektowane; inaczej nominalna moc cieplna „netto” albo wydajność cieplna; podawana jest przez producenta na tabliczce znamionowej źródła

n – sprawność nominalna źródła [%] – czyli sprawność cieplna; podawana przez producenta na tabliczce znamionowej źródła

Powyższej zastosowane są oznaczenia literowe „M, Z i n”, ale można użyć innych.

Uwaga. Zwykle sprawność cieplna źródła jest poniżej 100 %, dlatego nominalna moc cieplna (w paliwie) jest większa od mocy znamionowej (wydajności).
Inaczej jest w przypadku kotłów kondensacyjnych, które mają sprawność cieplną powyżej 100 % (np. 109 %), gdyż w takich kotłach odzyskiwane jest ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach, która zamiast iść do komina, skraplana jest jako kondensat. Dlatego kotły kondensacyjne mają nominalną moc cieplną (w paliwie) mniejszą niż moc znamionową (wydajność cieplną).
Nie jest to „cud” techniki, a jedynie przyjęty powszechnie sposób określania sprawności cieplnej jako stosunek wydajności cieplnej do mocy w paliwie określanej jako iloczyn masy paliwa i jego wartości opałowej.
Gdyby moc w paliwie określano jako iloczyn masy paliwa i jego ciepła spalania, to zawsze sprawność byłaby poniżej 100 % i wydajność zawsze byłaby mniejsza od mocy w paliwie, gdyż c
iepło spalania jest większe od wartości opałowej o ilość ciepła potrzebną do odparowania wody zawartej w spalinach. Tak się jednak nie przyjęło, stąd kotły kondensacyjne mają sprawność powyżej 100 %, a wydajność większą od mocy wprowadzonej w paliwie. Dlatego też nie zgadzam się w tym temacie z „Poradnikiem dotyczącym sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy„.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. – art. 7, 59
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – Dz. U. Nr 3/2011 r., poz. 4

Tematy powiązane

Jaki jest wzór na nominalną moc cieplną źródła spalania paliw?
Nominalna moc cieplna w przepisach o ochronie środowiska
Jak wypełnić raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji?

Joanna Wilczyńska (11.09.2011)
Pytania i odpowiedzi | 6 komentarzy »
Tagi: , , ,


komentarzy 6

“Nominalna moc cieplna w raporcie do KOBiZE”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:25, 09.02.2013:

  Raport do KOBiZE za 2012 r. do końca lutego 2013 r. powinny złożyć wszystkie podmioty eksploatujące “instalację”, a więc posiadające “zakład”.
  Na stronie KOBiZE nie ma już formularza dla “małych” podmiotów w formacie Excel.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 22:53, 14.01.2017:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 3. 3 Pawel napisał(a) 08:42, 01.03.2019:

  Czy wzór na nominalną moc kotła nie powinien wyglądać trochę inaczej

  M =( Z / n ) * 100

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:48, 01.03.2019:

  Paweł (3), na to samo wychodzi, taki wzór też jest poprawny, a nawet lepszy przy liczeniu na kalkulatorze czy w Excelu, bo daje też poprawny wynik bez użycia nawiasów

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:57, 01.03.2019:

  Od 23.11.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877)

 6. 6 Jerzy napisał(a) 08:47, 11.03.2021:

  Gdy poeci , prawnicy i ekonomiści piszą przepisy i interpretują zagadnienia inżynierskie.

  Czy chodzi tu o moc rzeczywistą , czy deklarowaną ?

  Przy jakiej temperaturze na kotle mierzymy, lub liczymy. Jeśli przy temperaturach gdy nie ma kondensacji , czy wtedy gdy jest kondensacja?
  Czy moc nominalna ,czyli maksymalna jaką kocioł może odebrać ze spalin?


Skomentuj...