Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Projekty ustaw do sejmowego kosza

Sejm VI kadencji wczoraj zakończył 4-letnią pracę. Wszystkie projekty, które wpłynęły do tego Sejmu i nie zostały ostatecznie uchwalone, pójdą do sejmowego kosza niezależnie od przeprowadzonych w tym Sejmie prac nad tymi projektami.

Nie doczekał się uchwalenia przez Sejm VI kadencji m.in. rządowy projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania.

Nie został złożony do Sejmu VI kadencji m.in. projekt nowej ustawy o odpadach wdrażający nową dyrektywę odpadową (2008/98/WE), ani projekt zmian Prawa ochrony środowiska wdrażający dyrektywę CAFE (2008/50/WE).

Zachęcam do korzystania ze strony sejmowej. Nawet po latach sięgam do projektów na stronie sejmowej, gdy chcę dotrzeć do uzasadnienia wprowadzenia jakiegoś przepisu ustawy albo do uzasadnienia dołączonego projektu rozporządzenia do projektu ustawy. Bywa, że dopiero z takiego uzasadnienia wynika, co”poeta” miał na myśli …

Wykaz wszystkich projektów, które wpłynęły do Sejmu:

VI kadencji (XI 2007 -IX 2011)

V kadencji (X 2005 – X 2007)

IV kadencji (X 2001 – IX 2005)

III kadencji (X 1997 – IX 2001)

II kadencji (X 1993 – IX 1997)

I kadencji (XII 1991 – V 1993)

Po październikowych wyborach, nowy Sejm VII kadencji od nowa będzie rozpatrywał ustawy, które na nowo muszą być złożone do Sejmu.

Joanna Wilczyńska (17.09.2011)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...