Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Projekt ustawy o odpadach jest w Sejmie

Dopiero wczoraj wpłynął do Sejmu rządowy projekt nowej ustawy o odpadach czytaj więcej »

30.05.2012

Wielkie zmiany POŚ

Uchwalona ostatecznie przez Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która wdraża dyrektywę CAFE, wymaga jeszcze tylko podpisu Prezydenta i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

czytaj więcej »

13.04.2012

Projekt nowej ustawy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Na stronie Ministerstwa Środowiska zamieszczono kolejną wersję projektu
(z 29.09.2011 r.) ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz skany pism ze zgłoszonymi uwagami do projektu w czasie konsultacji społecznych.  czytaj więcej »

17.10.2011

Projekty ustaw do sejmowego kosza

Sejm VI kadencji wczoraj zakończył 4-letnią pracę. Wszystkie projekty, które wpłynęły do tego Sejmu i nie zostały ostatecznie uchwalone, pójdą do sejmowego kosza niezależnie od przeprowadzonych w tym Sejmie prac nad tymi projektami. czytaj więcej »

17.09.2011

Interpretacja MŚ dotycząca stosowania niewdrożonej na czas dyrektywy

12.12.2010 r. minął termin transpozycji do przepisów krajowych dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów [1]. Dyrektywa ta będzie wdrożona do nowej ustawy o odpadach (UO2), która obecnie jest na etapie projektu wysłanego 5.07.20011 r. na Stały Komitet Rady Ministrów.
Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska przedstawił w związku z tym swoje stanowisko dotyczące stosowania przepisów dyrektywy 2008/89/WE. czytaj więcej »

12.08.2011

Wielkie czyszczenie ustaw w zakresie odpadów

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – została ogłoszona 25.07.2011 r. w Dz. U.  Nr 152/2011 r. , poz. 897. czytaj więcej »

27.07.2011

Zezwolenie na odzysk odpadów przy budowie dróg

Pytanie: Poproszę o odpowiedź na pytania dot. prowadzenia odzysku odpadów z gr. 17 poza instalacjami (przy budowach dróg i autostrad) czytaj więcej »

18.06.2011

Odory – przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej

Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się do konsultacji społecznych nowy projekt założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. czytaj więcej »

03.04.2011

Projekt z 15 marca 2011 r. nowej ustawy o odpadach

Na stronach Ministerstwa Środowiska został zamieszczony projekt nowej ustawy o odpadach. czytaj więcej »

18.03.2011

Sprostowanie błędu w tekście jednolitym ustawy o odpadach

Sprostowany został błąd w ostatnim tekście jednolitym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [1]. czytaj więcej »

02.11.2010