Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Sprostowanie błędu w tekście jednolitym ustawy o odpadach

Sprostowany został błąd w ostatnim tekście jednolitym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [1].

Sprostowanie [2] dotyczy definicji odpadów komunalnych, która teraz znowu brzmi:

rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243
[2] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu – Dz. U. Nr 203/2010 r., poz. 1351

Tematy powiązane

Ogłoszony jest jednolity tekst ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (02.11.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...