Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Są nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2011

Zrezygnowano z projektowanych dwóch nowych rozporządzeń dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska od 2011 r. – w jednym projektowane były 4 stawki za składowanie odpadów, a w drugim stawki za emisję substancji do powietrza, ścieki i pobór wody.
Pozostało więc do stosowania za korzystanie ze środowiska w 2011 r. dotychczasowe rozporządzenie [2] z 2008 r., ale oprócz stawek.
Dlatego nadal należy stosować z tego rozporządzenia [2] wszelkie zasady, odnośniki i ich objaśnienia, np. odnośnik 1 przy niektórych stawkach za składowanie odpadów dotyczący obliczania opłaty dla odpadów uwodnionych.
Natomiast same stawki za korzystanie ze środowiska w 2011 r. należy stosować z nowego obwieszczenia [1].
Nadal też obowiązują wzory wykazów „opłatowych” określone w rozporządzeniu [3], do czasu wydania nowego rozporządzenia, gdyż zmieniła się jego podstawa prawna.

Podstawa prawna

[1] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat – Dz. U. Nr 97/2009 r., poz. 816
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 273-297a
[5] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – Dz. U. Nr 130/2009 r., poz. 1070, ze zm. (USZE) – art. 60a, 62

Tematy powiązane

Uchwalone są ważne zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Nie ma już opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska za emisję substancji do powietrza

Joanna Wilczyńska (28.10.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...