Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wielkie czyszczenie ustaw w zakresie odpadów

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – została ogłoszona 25.07.2011 r. w Dz. U.  Nr 152/2011 r. , poz. 897.Większość przepisów tej ustawy wejdzie w życie 1.01.2012 r., a wyjątki wejdą w życie:

– 9.08.2011 r. – zmiana art. 9 ust. 4, 6 i 7 UBA dotycząca podawania informacji o pojemności na wprowadzanych do obrotu bateriach i akumulatorach,

– 1.01.2013 r. i 1.07.2013 r. – niektóre przepisy dodanego do UCZIP rozdziału 4a: „Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych„.

Przez ustawę czyszczącą zmieniana jest:

  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCZIP)
  • ustawa z dnia 20 lipca1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
  • ustawa z dnia27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (POŚ)
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO)
  • ustawa z dnia29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (USEE)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (USZ)
  • ustawa z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ)
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA)

Tematy powiązane

Nowa strona MŚ dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

Joanna Wilczyńska (27.07.2011)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...