Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję ze spalania biomasy

Pytanie: W internecie można spotkać się z sformułowaniem neutralna emisja CO2 np. przy współspalaniu osadów ściekowych. Czyli dajmy na to że w piecu wraz z węglem spala się 10% paliwa alternatywnego jakim jest odpowiednio wysuszony osad ściekowy. W takim razie, jakie korzyści będzie miała taka instalacja? Czy będzie miała mniejsze koszty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji CO2 (w tym przypadku minus 10%)? Jak wygląda sprawa opłat za spalanie energii odnawialnej? [J.S.]

Odpowiedź: Niestety, przepisy prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska nie dają żadnych ulg dla paliw tzw. odnawialnych, alternatywnych, biomasy. Wymagana jest więc opłata za korzystanie ze środowiska za emisję substancji w tym za emisję dwutlenku węgla (CO2) ze spalania tzw. paliw alternatywnych, czyli za emisję z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Natomiast wyłącznie dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, obecnie kwalifikowanych na podstawie UHE2 [1], i wyłącznie do rozliczenia emisji gazów cieplarnianych w tym systemie, a nie do opłat za korzystanie ze środowiska, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia [2] dotyczące monitorowania takiej emisji w ramach tego systemu, m.in.:

Biomasę uznaje się za substancję neutralną pod względem emisji CO2, w związku z tym do biomasy stosuje się wskaźnik emisji CO2 wynoszący zero [Mg CO2/TJ lub Mg lub m3]. Wykaz różnych rodzajów materiałów uznawanych za biomasę jest określony w części F.

Może więc być to mylące. Należy jednak pamiętać, że emisja ze spalania biomasy występuje i tylko uznaje się ją za neutralną (że niby emisja CO2 nie występuje) wyłącznie dla potrzeb rozliczenia emisji CO2 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Żadne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska nie odwołują się do tego rozporządzenia [2], nie można więc przepisów dotyczących neutralnej emisji z biomasy w tym rozporządzeniu [2] stosować do opłat, do których stosuje się przepisy POŚ oraz (za 2011 r.)  przepisy rozporządzenia [4] i obwieszczenia [5].

Uwaga. Współspalanie osadów ściekowych podlega przepisom prawnym dotyczącym współspalania odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (UHE2) – Dz. U. Nr 122/2011 r., poz. 695 – art. 1, 27
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 183/2008 r., poz. 1142
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 2, 3, 273-292
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz. U. Nr 196/2008 r., poz. 1217
[5] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – M.P. Nr 74/2010 r., poz. 945

Tematy powiązane

Opłata za korzystanie ze środowiska za emisję CO2
Definicje biomasy
Czy brykiet z makulatury jest biomasą?

Joanna Wilczyńska (27.07.2011)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , ,Skomentuj...