Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Projekt z 15 marca 2011 r. nowej ustawy o odpadach

Na stronach Ministerstwa Środowiska został zamieszczony projekt nowej ustawy o odpadach. Ustawa ta przede wszystkim będzie wdrażać dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów i z tego też powodu powinna już obowiązywać od 12.12.2010 r., ale nie udało się z tym terminem. Projekt dopiero został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, potem dalsze prace legislacyjne w Sejmie i Senacie … Może jednak uda to wszystko przed wyborami jesiennymi, bo jeżeli nie, to pójdzie do kosza tak jak wszystkie inne ustawy, które wpłyną do Sejmu, ale nie zostaną ostatecznie uchwalone …

Do czasu pracy Rządu i Parlamentu nad ustawą trzeba jeszcze dorzucić 21 dni na podpisanie uchwalonej ostatecznie ustawy przez Prezydenta no i dodatkowo na wydrukowanie w Dzienniku Ustaw.

Póki co, to warto zapoznać się już teraz z projektem, a ewentualne uwagi przesyłać wprost do Sejmu i Senatu (jak ustawa już tam będzie), bo na obecnym etapie przewidziano konsultacje społeczne jedynie z 7 związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

O, już widzę powielany błąd: „Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. … zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie …” – no właśnie taka konstrukcja literalnie powoduje, że w jednym dniu obowiązuje stary i nowy akt prawny, chociaż wszyscy udają (łącznie ze mną), że ten stary ma żywot o 1 dzień krótszy. Przecież można taki przepis napisać jednoznacznie: „Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. … tracą moc z dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie …”

Ustawa ma wejść w życie już po 14 dniach od ogłoszenia, są jednak liczne wyjątki z późniejszymi terminami. Wprowadzi sporo nowości i zmian, m.in.:

-art. 282 – jest ostatni (w obecnej ustawie o odpadach jest ich 80);

– uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny będzie dokonywane w drodze zgłoszenia;

– zostały określone kryteria i przypadki, w których odpady będą mogły utracić status odpadów;

– w zakresie wytwarzania odpadów pozostaną tylko pozwolenia (rocznie powyżej 1 tony niebezpiecznych lub 5000 ton innych) i pozwolenia zintegrowane wydawane wg POŚ;

– w zakresie gospodarowania odpadami nadal będą zezwolenia (oprócz transportu) nazywane zezwoleniami na zbieranie odpadów, zezwoleniami na przetwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, z tym że do wniosku o wydanie tych na przetwarzanie wymagane będzie dołączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU) – jeżeli będzie to kwalifikowane jako przedsięwzięcie …;

– opłaty za składowanie będą od 2012 r. z tej ustawy a nie z POŚ;

– będą od 2012 r. opłaty karne (dobowe i łączne) wymierzane decyzją WIOŚ z tej ustawy zamiast opłat podwyższonych z POŚ;

– będzie jeden, prowadzony przez marszałków, rejestr podmiotów, który zastąpi wszystkie dotychczasowe związane z odpadami z ustawy o odpadach i innych ustaw (sprzęt, baterie, wraki, opakowania, produkty w opakowaniowe, oleje smarowe, opony,  …transport, sprzedawcy, pośrednicy … wymagający pozwolenia, pozwolenia zintegrowanego, zezwolenia, koncesji …);

– kary 5 000 – 5 000 000 zł;

– zrezygnowano z oznaczania odzysku kodem R14 i R15 oraz unieszkodliwiania – D16, z tym że dotychczasowe procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12;

– … niestety projekt nowej ustawy nadal nie zawiera definicji odpadów palnych mimo obowiązywania zakazów dla takich odpadów …

– …

Podstawa prawna

Projekt (z 15.03.2011 r.) ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (18.03.2011)
Nowości | 6 komentarzy »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarzy 6

“Projekt z 15 marca 2011 r. nowej ustawy o odpadach”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:08, 17.06.2011:

  Projekt ustawy o odpadach – kolejna wersja z 20.05.2011 r.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:17, 04.08.2011:

  Projekt ustawy o odpadach – kolejna wersja z 5.07.2011 r. – przekazana na Stały Komitet Rady Ministrów

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:13, 12.08.2011:

  Stanowisko MŚ (z 10.08.2011 r.) dotyczące stosowania przepisów dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów – związane z niewdrożeniem tej dyrektywy w wymaganym terminie tj. do 12.12.2010 r.

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:28, 12.10.2011:

  Kolejna wersja (z 3.10.2011 r.) projektu ustawy o odpadach (UO2)

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 20:57, 29.01.2012:

  Projekt z 5.01.2012 r. nowej ustawy o odpadach (UO2) – przekazany po raz III na Stały Komitet Rady Ministrów

 6. 6 Joanna Wilczyńska napisał(a) 08:58, 19.04.2012:

  Projekt (z 30.03.2012 r.) nowej ustawy o odpadach (UO2) – został przekazany na Radę Ministrów


Skomentuj...