Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Grzywny – nowe wykroczenia karane przez WIOŚ mandatem

Rozporządzenie [1] rozszerza od 31 sierpnia 2010 r. wykaz wykroczeń, za które Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego.

Pełny wykaz tych wykroczeń obejmuje następujące ustawy (ostatnie zmiany są pogrubione):

  1. Prawo wodne – art.: 192, 193, 194 pkt 1, 2, 4-8, 10-13;
  2. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych – art.: 65 pkt 1 i 2;
  3. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – art.: 21-22 i 28;
  4. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – art.: 37, 37a i 37b;
  5. Prawo ochrony środowiska – art.: 329-360;
  6. o odpadach – art.: 69a-78;
  7. o postępowaniu z substancjami zubożającymi substancjach zubożających warstwę ozonową – art.: 38 – 47;
  8. o substancjach i preparatach chemicznych: art. 37c-37g i 37k;
  9. o nawozach i nawożeniu – art.: 41 pkt 2-6 i 8-11;
  10. o ochronie przyrody – art.: 131 pkt 12;
  11. o Inspekcji Ochrony Środowiska – art.: 31a ust. 1 i 2;
  12. Kodeks wykroczeń – art.: 154  § 2;
  13. o międzynarodowym obrocie odpadami – art.: 20 ust. 1;
  14. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – art.: 44-52;
  15. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – art.: 71-75, art. 76 pkt 3-5, art. 77 i 78;
  16. o odpadach wydobywczych – art. 45-47;
  17. o bateriach i akumulatorach – art. 78-80, art. 81 pkt 1 i 2, art. 82-85, art. 90 pkt 3, art. 91-95.

Mandat może być do 500 zł, a w przypadku, gdy czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, mandat może być do 1000 zł (art. 96 § 1 [2], art. 9 § 1 [3]).

Nadal, w przypadku przewidzianej w przepisach grzywny, WIOŚ będzie kierował większe wykroczenia do sądu, który może wymierzyć grzywnę w wysokości od 20 do 5.000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 24 § 1 [3]). Tak jest np. w przypadku art. 83 UBA, który przewiduję karę grzywny do 50 000 zł.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz. U. Nr 149/2010 r., poz. 997

[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – Dz. U. Nr 133/2008 r. poz. 848, ze zm. – art. 96

[3] Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń – Dz. U. Nr 46/2010 r., poz. 275 – art. 9, 24

[4] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) – Dz. U. Nr 79/2009 r., poz. 666 – art. 83

Joanna Wilczyńska (22.08.2010)
Nowości | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Grzywny – nowe wykroczenia karane przez WIOŚ mandatem”
  1. 1 Ewa napisał(a) 21:33, 23.03.2011:

    ale czy mandat otrzymuje np. Dyrektor na firmę , czy on jako osoba prywatna ?


Skomentuj...