Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Milionowe kary za brak wpisu do rejestru BDO?

Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu na wniosek do rejestru BDO podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł.

Stanowi o tym art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 UO2:

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Wniosek ten muszą złożyć (poprzez BDO od 2020 r.) podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 UO2. Ponadto z art. 50 ust. 2 i 3 UO2 wynika, że:

2. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.
3. Działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Jeżeli jednak podmiot złożył wniosek o wpis do rejestru BDO, ale jeszcze nie uzyskał numeru BDO (bo marszałek województwa nie zdążył dokonać wpisu i nadać numeru w ustawowym terminie do 30 dni), to do końca 2020 r. może prowadzić działalność bez groźby tej kary, co wynika z obowiązującego od 16.05.2020 r. art. 236b ust. 3 UO2:

3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.

Co jednak z pozostałymi sankcjami związanymi z BDO? Są wymienione poniżej:

 • wg UO2

Art. 178. Kto gospodaruje odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru, o których mowa w art. 52
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 179. Kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 180a. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
5a) nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63;
3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Czy jednak te wyżej wymienione sankcje już się stosuje, jeżeli nie było w M.P. komunikatu o utworzeniu BDO (był tylko komunikat o utworzeniu rejestru BDO, a nie o utworzeniu BDO – co wyjaśnia MŚ w odpowiedzi ad 3 i 4 na interpelację)? Poniższy przepis bowiem stanowi:

Art. 253. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:
2) art. 178, art. 179, art. 194 ust. 1 pkt 5, art. 213 pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z tym że wymienione przepisy stosuje się od daty utworzenia BDO ogłoszonej w komunikacie, o którym mowa w art. 238 ust. 2;

 • wg UGOPAK

Art. 56. 1. Administracyjnej karze pieniężnej, zwanej dalej „karą pieniężną”, podlega ten, kto:
1) nie będąc wpisanym do rejestru:
a) wystawia dokumenty DPR,
b) wystawia dokumenty DPO,
c) wystawia dokumenty EDPR,
d) wystawia dokumenty EDPO;
11) wbrew przepisowi art. 41 prowadzi dystrybucję produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru, z wyjątkiem produktów w opakowaniach, które zostały wprowadzone do obrotu przez tego wprowadzającego przed dniem wykreślenia go z rejestru;
Art. 57. Kary pieniężne wynoszą:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2–4, 5–10 i 14 – od 10 000 zł do 500 000 zł;
4) w przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 10c–12od 500 zł do 20 000 zł;

 • wg UBA

Art. 80. Kto, wbrew przepisowi art. 30, nie umieszcza numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami, podlega karze grzywny.

PODSTAWA PRAWNA

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (UGOPAK) (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (UBA) (Dz. U. z 2019 r. poz. 521, z późn. zm.)

TEMATY POWIĄZANE

Rejestr w BDO na wniosek
Rejestr w BDO z urzędu
Rejestr w ramach BDO
Interpretacje dotyczące rejestru BDO – lepiej późno niż wcale
Wprowadzający produkty w opakowaniach

Joanna Wilczyńska (11.06.2020)
Temat dnia | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Milionowe kary za brak wpisu do rejestru BDO?”
 1. Avatar
  1 Michał napisał(a) 09:55, 03.07.2020:

  Dzień dobry, chciałbym zapytać czy firma która nie prowadzi działalności związanej ze sprzedażą komputerów, a jedynie używa ich w swojej działalności (produkcja okien) jest obowiązania do sporządzenia karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Czy też wystarczy sporządzić KPO celem pozbycia się starych komputerów?

 2. Joanna Wilczyńska
  2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:16, 03.07.2020:

  Michał (1), przy przekazaniu zużytych komputerów wypełnić trzeba “zwykłe” KPO (w przypadku formy papierowej – wg załącznika nr 5a do ustawy o odpadach) i “zwykłą” KEO (w przypadku formy papierowej – wg załącznika nr 5c do ustawy o odpadach).
  Natomiast kartę ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (KEZSEiE) wypełnia jedynie prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie odpadów powstałych w wyniku demontażu takiego sprzętu (w przypadku formy papierowej – zgodnie z objaśnieniem nr 1 załącznika nr 5e do ustawy o odpadach).

 3. Avatar
  3 Michał napisał(a) 13:18, 10.07.2020:

  Pani Joanno, dziękuję.


Skomentuj...