Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wygasają stare strefy ochronne ujęć wody

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi w życie, poza jednym wyjątkiem, po 30 dniach od ogłoszenia czyli 18 marca 2011 r. Ustawa ta wdraża do polskiego systemu prawnego:

  • dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
  • dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim
  • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej (…)

Ponadto ustawa dokonuje zmian tych przepisów obowiązujących, które utrudniałyby prawidłowe stosowanie systemu gospodarowania wodami w zakresie transponowanych przepisów unijnych, m.in. zmieniono przepisy dotyczące pozwoleń wodnoprawnych, a wg art. 21 ust. 1 ustawy:

Strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne  oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 32/2011 r., poz. 159

Joanna Wilczyńska (15.02.2011)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , , , , , , , , ,Skomentuj...