Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wygasają stare strefy ochronne ujęć wody

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi w życie, poza jednym wyjątkiem, po 30 dniach od ogłoszenia czyli 18 marca 2011 r. czytaj więcej »

15.02.2011

Czy specustawa dotyczy tylko nowych inwestycji przeciwpowodziowych?

Pytanie: Problem dotyczy kompetencji organu wydającego DOŚU przy modernizacji budowli ppowodziowej – przepompowni wód umożliwiającej przerzucanie nadmiaru wód z terenu zawala (będącego doliną chronioną) rurociągami tłocznymi umieszczonymi w wale przeciwpowodziowym w celu ochrony tego terenu przed zalaniem. Uważam, że przepompownia jest funkcjonalnie związana z wałem przeciwpowodziowym i zaliczana jest do budowli przeciwpowodziowych w myśl ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – Dz. U. Nr 143/2010. Jednak inwestor zakwalifikował to przedsięwzięcie nie do budowli ppow. tylko „gospodarowanie wodą w rolnictwie” – budowa zbiornika wodnego wg § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e rozporządzenia RM w sprawie klasyfikacji przedsięwzięć – Dz. U. Nr 213/2010.
1) Czy ww. wymieniona ustawa dotyczy tylko nowopowstałych inwestycji ppow., czy również modernizacji istniejących (modernizacja przepompowni, roboty budowlano-remontowe powiększenia zbiornika wyrównawczego)?
2) Czy inwestor może realizować ww. inwestycję omijając specustawę (nie ma potrzeby wywłaszczania (art. 36 specustawy)? Jeśli tak – to DOŚU powinien wydać wójt? czytaj więcej »

15.02.2011

Kiedy dołączyć wypis z rejestru gruntów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ułatwienie dla niektórych przedsięwzięć, gdy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 20, wprowadza od 20 lipca 2010 r. zmiana UOOŚ przez ustawę [2].

czytaj więcej »

27.07.2010

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znowu można przenosić na inny podmiot

Od 20 lipca 2010 r. [2] przywrócono możliwość przenoszenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jaką kiedyś dawał art. 56b POŚ), poprzez dodanie art. 72a do UOOŚ: czytaj więcej »

18.07.2010

Dokonaj zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu przed 20 lipca 2010!

Od 20 lipca 2010 r. [3] wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach także przed (art. 72 UOOŚ):

  • decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (tak jak kiedyś było wymagane wg POŚ);
  • decyzją o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych;
  • dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie Prawa budowlanego (tak jak kiedyś było wymagane wg POŚ). czytaj więcej »
14.07.2010

Czy wystarczy wykaz zamiast wypis z ewidencji gruntów?

Pytanie: Czy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamiast wypisu z ewidencji gruntów wystarczy dołączyć wykazy działek z nazwiskami i adresami właścicieli gruntów, przez które będzie przebiegać kanalizacja, przygotowane przez projektanta, a nie będące wydane przez starostwo? czytaj więcej »

06.06.2010