Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Czy wystarczy wykaz zamiast wypis z ewidencji gruntów?

Pytanie: Czy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamiast wypisu z ewidencji gruntów wystarczy dołączyć wykazy działek z nazwiskami i adresami właścicieli gruntów, przez które będzie przebiegać kanalizacja, przygotowane przez projektanta, a nie będące wydane przez starostwo?

Odpowiedź: Brzmienie art 74 ust. 1 pkt 6 UOOŚ jest jednoznaczne: do wniosku ma być dołączony wypis z ewidencji gruntów (jest to dokument), a nie zwykła lista z wykazem osób i adresów dla działek na trasie kanalizacji.

Przepis ten został dodany do projektu UOOŚ po I czytaniu w Sejmie, ale nie ma uzasadnienia tej zmiany projektu.

Obecnie w przypadku ominięcia tego wymogu mogłaby być to podstawa do uznania wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za nieważną (art. 156.1.2 k.p.a.).

Nie było takiego wymogu w przypadku tych decyzji wydawanych wg wcześniejszych przepisów określonych w POŚ, co może powodowało jakieś nieporozumienia w przypadku ustalania stron postępowania i dlatego teraz go dodali.

Tak więc wygląda na to, że obecnie wypis z ewidencji gruntów jest konieczny do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. (UOOŚ) – art. 73 ust. 1 pkt 6

[2] Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ)

Joanna Wilczyńska (06.06.2010)
Pytania i odpowiedzi | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...