Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Od 13 czerwca 2010 r. składowanie odpadów może być bardzo kosztowne

Wczoraj minął termin, do którego zarządzający składowiskiem odpadów byli obowiązani do dostosowania posiadanych zezwoleń, pozwoleń i decyzji w zakresie gospodarki odpadami, w tym zezwoleń na odzysk na składowisku odpadów oraz decyzji zatwierdzających instrukcję eksploatacji składowiska, do przepisów ostatniej ustawy zmieniającej ustawę o odpadach [1] w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia jej w życie tj. do 12.06.2010 r. Jeżeli tego nie zrobili, albo nie zdążyli, to te zezwolenia, pozwolenia i decyzje dzisiaj straciły ważność. Od 13 czerwca 2010 r. skutki tego również finansowe może odczuć i zarządzający składowiskiem odpadów i przekazujący odpady na takie składowisko.

Należy bowiem pamiętać, że zarządzający składowiskiem ponosi opłatę podwyższoną (art. 293 ust. 1 POŚ):

Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3–5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

Natomiast jeżeli chodzi o opłatę za korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów, to jest ona wymagana niezależnie od opłaty podwyższonej (art. 293 ust. 7 POŚ) i w przypadku, gdy dla składowiska nie ma obowiązującego zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie, to opłatę za składowanie musi wnieść na konto urzędu marszałkowskiego przekazujący odpady na składowisko (art. 279 ust. 3 POŚ). Nie dotyczy to jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tak więc przekazując odpady na składowisko (nawet w przypadku umowy) trzeba upewnić się co do ważności wymaganych decyzji. Jest to istotne również ze względu na wysoką karę 10 000 zł (art. 79b ust. 2 pkt 2 UO) w przypadku przekazania odpadów na składowisko do składowania (unieszkodliwiania) czy odzysku na terenie składowiska, gdy na taką działalność prowadzący składowisko nie ma ważnego zezwolenia. Jego też czeka kara 10 000 zł za brak zezwolenia.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145 – art. 12 ust. 1 i 2

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm.

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Powiązany temat

Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (14.06.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , , ,Skomentuj...