Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kiedy emisja substancji do powietrza wymaga kompensacji?

Pytanie: Czy zawsze wymagane jest postępowanie kompensacyjne dla instalacji na terenie objętym programem ochrony powietrza (POP)?

Odpowiedź: Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego tylko wtedy, gdy występują jednocześnie dwie sytuacje (art. 225, 226 POŚ):

1)      instalacja jest nowa lub istotnie zmieniana,

2)      instalacja jest zlokalizowana na obszarze z przekroczonymi standardami jakości powietrza

Przy czym należy mieć na uwadze to, że ilekroć w POŚ jest mowa o istotnej zmianie instalacji, to (art. 3 pkt 7):

rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Natomiast drugi warunek mówi o obszarze a nie o strefie z przekroczonymi standardami jakości powietrza. Ustawodawca bowiem nie odnosi się do stref, o których mowa w art. 87 POŚ i dla których wykonuje się POP w przypadku przekroczonych poziomów dopuszczalnych (czyli standardów jakości powietrza) oraz w przypadku przekroczonych poziomów docelowych (art. 91 POŚ). Nie zawsze więc jest wymagane postępowanie kompensacyjne dla instalacji nowych lub istotnie zmienianych na obszarze objętym programem ochrony powietrza. Ponadto, nie dla wszystkich stref z przekroczeniami są wykonane POP, albo przekroczenia już nie występują w strefach z POP. Dlatego postępowanie kompensacyjne wymagane jest tylko wtedy, gdy przekracza dopuszczalne poziomy (Da) aktualny stan jakości powietrza określony przez WIOŚ [3] jako tło (R) substancji (stężenie średnioroczne) i załączony do wniosku o pozwolenie (art. 221 ust. 1 pkt 5 POŚ).

Powiązane tematy:

Kłopotliwa kompensacja, gdy przekroczone są standardy jakości powietrza

Podstawa prawna:

[1] Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 3 pkt 7 i 28 lit. a, art. 225-229

[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

Joanna Wilczyńska (20.06.2010)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , , , , , ,


Jeden komentarz

“Kiedy emisja substancji do powietrza wymaga kompensacji?”
  1. 1 Asia napisał(a) 10:33, 30.10.2020:

    Proszę o pomoc dot. przypadku wymagania przeprowadzenia kompensacji gdzie tło substancji (GIOŚ) Da dla pyłu PM2,5 wynosi 20 mikrogramów/m3 a więc jest równy poziomowi dopuszczalnemu określonemu w rozporządzeniu MŚ.
    Czy wymagana jest kompensacja?
    Co w momencie jeżeli został złożony wniosek bez uwzględnienia kompensacji ?


Skomentuj...