Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Przy oddawaniu instalacji do użytkowania nie jest wymagane prawem zezwolenie CO2

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie dwutlenku węgla do powietrza nie wymaga pozwolenia, o którym mowa w art. 180 POŚ [1].

Dla CO2 nie zostały bowiem określone dopuszczalne poziomy [2] ani wartości odniesienia [3], a więc zgodnie z art. 222 ust. 1 POŚ dla emisji CO2 nie określa się w decyzji (pozwoleniu) zakresu ani warunków korzystania ze środowiska tj. dopuszczalnej emisji. Z tego też powodu WIOŚ nie może wymagać pozwolenia na emisję CO2 w przypadku oddawania do użytkowania nowej lub istotne zmienionej instalacji, powołując się na art. 76 ust. 2 pkt 3 POŚ. Należy jednak pamiętać, że za emisję CO2 należne są opłaty za korzystanie ze środowiska tak jak za emisję do powietrza innych substancji.

Czym innym jest natomiast zezwolenie dla niektórych instalacji [4] emitujących CO2. Nie jest to jednak decyzja określająca zakres i warunki korzystania ze środowiska, lecz zezwolenie na udział we wspólnotowym systemie handlu emisjami CO2. Z tego też powodu WIOŚ nie może wymagać zezwolenia dla CO2 w przypadku oddawania do użytkowania nowej lub istotne zmienionej instalacji, powołując się na art. 76 ust. 2 pkt 3 POŚ.

Podstawa prawna:

[1] Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 222 ust. 1 lit. a, art. 292

[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – Dz. U. Nr 136/2009 r., poz. 1120

Joanna Wilczyńska (27.06.2010)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...