Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska za emisję substancji do powietrza

Do końca lipca wymagane są opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze m.in. za wprowadzane gazy i pyły do powietrza.

Za emisję bez wymaganego pozwolenia opłaty są podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów (art. 292 POŚ).

Dlatego szczególnie należy przeanalizować sytuację od 3.02.2010 r., tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia [2], gdyż tym samym od tego dnia wymagane było pozwolenie na emisję substancji o określonych w nim wartościach odniesienia. czytaj więcej »

26.07.2010

Przy oddawaniu instalacji do użytkowania nie jest wymagane prawem zezwolenie CO2

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie dwutlenku węgla do powietrza nie wymaga pozwolenia, o którym mowa w art. 180 POŚ [1]. czytaj więcej »

27.06.2010

Kiedy emisja substancji do powietrza wymaga kompensacji?

Pytanie: Czy zawsze wymagane jest postępowanie kompensacyjne dla instalacji na terenie objętym programem ochrony powietrza (POP)? czytaj więcej »

20.06.2010

Kłopotliwa kompensacja, gdy przekroczone są standardy jakości powietrza

Przepisy (art. 225-229 POŚ) dotyczące kompensacji wymaganej w przypadku pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, obowiązują w niezmienionym brzmieniu od 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że są one jasne i niesprawiające kłopotów.

czytaj więcej »

16.05.2010

Ostrzejsze normy w powietrzu w uzdrowiskach a w parkach narodowych już nie

Nowe rozporządzenie [1] określające od 3 lutego 2010 r. normy dla niektórych substancji w powietrzu nie podaje już ostrzejszych norm dla obszarów parków narodowych. czytaj więcej »

28.03.2010

Wartości odniesienia – zaostrzone średnioroczne dla SO2

Nowe rozporządzenie w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87) znacznie zaostrzyło średnioroczne normy nie tylko dla metali ciężkich: arsenu, kadmu i niklu, ale również dla dwutlenku siarki. Z tą jednak różnicą, że obniżone średnioroczne wartości odniesienia dla SO2 z 30 μg/m3 na 20 μg/m3 obowiązują już od 3 lutego 2010 r. czytaj więcej »

25.02.2010

Wartości odniesienia – wyjaśnienia Ministerstwa w sprawie

Ministerstwo Środowiska wydało komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie wartości odniesienia. Wyjaśnia w nim możliwość uzyskania daty wstecznej dla pozwoleń na emisję substancji do powietrza (§ 6). Dzięki czemu nie trzeba będzie naliczać opłaty podwyższonej o 500 % za okres bez wymaganego pozwolenia.
czytaj więcej »

06.02.2010

Od 3 lutego obowiązują nowe wartości odniesienia

Dzisiaj zostało ogłoszone rozporządzenie o wartościach odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Normuje ono, jakie stężenie substancji w powietrzu nie może być przekraczane przez zakłady je emitujące. Poza tym podaje ono metodykę referencyjną (wymaganą) modelowania stężeń substancji w powietrzu. Nowe rozporządzenie wprowadza niewiele zmian w stosunku do poprzedniego (obowiązującego do 19.08.2009 r.). Nie będę ich omawiać, ale zwracam uwagę na przepis przejściowy: czytaj więcej »

03.02.2010