Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Ostrzejsze normy w powietrzu w uzdrowiskach a w parkach narodowych już nie

Nowe rozporządzenie [1] określające od 3 lutego 2010 r. normy dla niektórych substancji w powietrzu nie podaje już ostrzejszych norm dla obszarów parków narodowych. Jest to więc teraz zgodne z POŚ [2] i dopuszczalnymi poziomami [3].

Obecnie ostrzejsze normy to jedynie:

  • wartości odniesienia [1] dla benzenu, NO2 i SO2 na obszarach ochrony uzdrowiskowej,
  • dopuszczalne poziomy [3] dla benzenu, NO2, SO2 oraz CO w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej [3].

Według ustawy [4]:

uzdrowisko – obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki, o których mowa w art. 34 ust. 1, któremu został nadany status uzdrowiska

obszar ochrony uzdrowiskowej – obszar spełniający warunki, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, któremu został nadany status obszaru ochrony uzdrowiskowej

Zwracam przy tym uwagę, że normy jednogodzinne dla NO2 i SO2 w powietrzu są takie same jak dla pozostałego terenu kraju, jednak dla pozostałego terenu kraju norma ta może być przekraczana:

  • dla NO2 – 18 razy, a więc 18 godz. / 8760 godz. = 0,00205 =0,2 % czasu w roku, czyli percentyl 99,8 tj. 100 % – 0,2 % = 99,8 % stężeń jednogodzinnych w roku nie może przekraczać normy,
  • dla SO2 – 24 razy, a więc 24 godz. / 8760 godz. = 0,00274 = 0,274 % czasu w roku, czyli percentyl 99,726 tj. 100 % – 0,274 % = 99,726 % stężeń jednogodzinnych w roku nie może przekraczać normy.

Przypominam, że wg [5] do 11.07.2002 r. ostrzejsze normy były też na obszarach leśnych kompleksów promocyjnych oraz obszarach, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”. Nie wszyscy jednak zauważyli zmianę przepisów, bo nadal widzę odwoływanie się do tych obszarów w dokumentacjach do wniosków o pozwolenia i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 16/2010 r., poz. 87

[2] Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 86 i 222

[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281

[4] Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych – Dz. U. Nr 167/2005 r, poz. 1399, ze zm.

[5] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu – Dz. U. Nr 55/1998 r., poz. 355

Joanna Wilczyńska (28.03.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , ,Skomentuj...