Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rozszerzona definicja biomasy jako odnawialnego źródła energii

Obowiązująca od 8 marca 2010 r. zmiana rozporządzenia [1] m.in. rozszerza definicję biomasy na potrzeby tego rozporządzenia:

biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (…) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu

Tym samym przedsiębiorstwo energetyczne do rozliczenia się z obowiązku uzyskania energii w odnawialnym źródle energii może teraz też wykorzystać energię uzyskaną ze spalania złego jakościowo ziarna zbóż przewidzianych do zakupu interwencyjnego takich jak: pszenica zwyczajna i durum, jęczmień, kukurydza oraz sorgo, a także dobrego i złego jakościowo ziarna pozostałych zbóż.

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Dz. U. Nr 156/2008 r., poz. 969, ze zm.

[2] Prawo energetyczne – Dz. U. Nr 89/2006, poz. 625, ze m. – art. 9a ust. 9

Powiązany temat

Definicje biomasy
Interpelacja nr 15807 w sprawie uznania gliceryny za biomasę lub paliwo z biomasy
Biomasa źródłem energii (pszenicy zwyczajnej i durum, jęczmienia, kukurydzy i sorgo)

Joanna Wilczyńska (12.04.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...