Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Kłopotliwa kompensacja, gdy przekroczone są standardy jakości powietrza

Przepisy (art. 225-229 POŚ) dotyczące kompensacji wymaganej w przypadku pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza dla nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, obowiązują w niezmienionym brzmieniu od 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że są one jasne i niesprawiające kłopotów.

Kompensacja ma polegać na redukcji ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów z innych instalacji na tym obszarze o co najmniej 30 % większej niż planowana ilość z nowych czy istotnie zmienionych instalacji. Według wyjaśnień Ministerstwa Środowiska, można też stosować tzw. „kompensację wewnętrzną” z instalacjami należącymi do tego samego podmiotu.

Standardem jakości powietrza są dopuszczalne poziomy w powietrzu określone w rozporządzeniu [2] dla substancji: benzen, SO2, NO2, NOx, ołów, pył PM10 i CO. Czy jednak kompensacja będzie dotyczyć zawsze tych wszystkich substancji?

Dopuszczalne poziomy dla roku (Da) określone są tylko dla benzenu, NO2, ołowiu i pyłu PM10. W przypadku więc, gdy tło (R) przekracza tę wartość dopuszczalną, nie można wykazać, że obliczone stężenia średnioroczne spełniają warunek określony w metodyce referencyjnej: Sa ≤ Da – R. Kompensacja w takim przypadku jest zasadna, bo bez niej urzędnik nie może wydać pozwolenia, gdy we wniosku o pozwolenie wykaże się, że eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości powietrza (art. 186 pkt 3 POŚ).

Z przepisów jednak nie wynika, czy wymóg zmniejszenia wielkości emisji o ≥ 130 % danej substancji ma w innej instalacji dotyczyć:

 • emisji rocznej określonej w Mg/rok? czy
 • emisji godzinowej określonej w kg/h? czy
 • emisji stężeniowej określonej w mg/m3 (określonej dla tych samych warunków temperatury, ciśnienia, zawartości tlenu …)?
 • a może jeszcze inaczej wyliczonej?

Co jednak, gdy nie są wymagane obliczenia stężeń średniorocznych albo substancja nie ma dopuszczalnego poziomu określonego dla roku? Mam wątpliwości, czy wtedy kompensacja musi być przeprowadzana przy przekroczeniach dopuszczalnych poziomów w powietrzu, gdyż w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przedstawianych we wniosku o pozwolenie przekroczenia z tego tytułu nie będą wykazywane.

Mam też wątpliwości, czy kompensacja powinna być wymagana, gdy przekroczenia w obszarze wynikają z tzw. „niskiej emisji” (ogrzewanie domków, transport …). Nie można bowiem wtedy przeprowadzić kompensacji z tymi źródłami emisji, gdyż nie wymagają one pozwolenia, a jest to jeden z warunków kompensacji. Natomiast kompensacja z innymi źródłami nie da w takim przypadku zauważalnej poprawy w obszarze przekroczeń.

Podstawa prawna:

[1] Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. (POŚ) – art. 3 pkt 28 lit. a, art. 225-229

[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47/2008 r., poz. 281

Joanna Wilczyńska (16.05.2010)
Temat dnia | 5 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 5

“Kłopotliwa kompensacja, gdy przekroczone są standardy jakości powietrza”
 1. 1 Jacek napisał(a) 14:09, 18.01.2018:

  Instalacja emituje np. 1000 kg/rok substancji. NIE buduje się NOWEJ, ale PRZEBUDOWUJE instalację i zwiększa się emisję o 1 kg/rok substancji, której standard jest przekroczony. Urząd stoi na stanowisku, że kompensacja ma wynieść NIE 130%*1kg=1,3kg, ALE 30%*1001kg/rok=300,3 kg (w zasadzie w/g tej interpretacji powinno być chyba 130%*1001kg=1301,3kg/rok) – PARANOJA – czy ktoś ma oficjalną interpretację tego przepisu ???

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:49, 18.01.2018:

  Jacku, czy zwiększenie emisji 1000 kg/rok o 1 kg/rok to będzie zmiana instalacji „w sposób istotny”? – bo tylko wtedy kompensacja jest wymagana przy przekroczonych standardach jakości powietrza (patrz definicja z art. 3 pkt 7 POŚ: „7) istotnej zmianie instalacji – rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko”).
  Redukcja emisji o co najmniej 30% większa niż ta dopuszczona z instalacji istotnie zmienionej musiałaby być w wysokości 130% tej dopuszczonej, a więc dla ww. przykładu 130%*1001 kg/rok = 1301,3 kg/rok, co w przypadku instalacji nowej jest słuszne, ale w przypadku instalacji istniejącej jest kontrowersyjne.
  Pozdrawiam Cię Jacku :)

 3. 3 Piotr napisał(a) 20:07, 10.10.2018:

  scaliłem dwie fermy drobiu na jednej działce i mam > 40 tys. szt. drobiu i muszę wystąpić o pozwolenie zintegrowane, na moim terenie są przekroczone standardy jakości powietrza (pył); czy jest to instalacja nowa lub zmieniana istotnie? czy muszę wchodzić w postępowanie kompensacyjne? czy w ramach kompensacji mogę zmienić kocioł w moim domu (obok fermy) opalany węglem na opalany innym paliwem? lub zamienić kotły ogrzewające moje kurniki opalane węglem na kotły opalane olejem opałowym lekkim?

 4. 4 Joanna Wilczyńska napisał(a) 23:26, 10.10.2018:

  Piotr (3), na czym polegało scalenie dwóch ferm?

 5. 5 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:56, 21.10.2018:

  Piotr (3), moim zdaniem samo scalenie dwóch ferm drobiu na jednej działce nie spowoduje, że będzie to instalacja nowa ani istotnie zmieniona.
  Art. 225 POŚ wymaga przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego przy wydawaniu pozwolenia na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, jedynie w przypadku „nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny”.
  Połączenie ferm na pewno nie jest „nowo budowaną instalacją”.
  Natomiast art. 3 pkt 7 POŚ definiuje, że przez istotną zmianę instalacji rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.


Skomentuj...