Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Złagodzenie przepisów dotyczących współspalania odpadów

Od 29 kwietnia 2010 r. obowiązuje ostatnia nowelizacja [1] rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów [2]. W uzasadnieniu do nowelizacji Ministerstwo Gospodarki wyjaśnia, że zmiany spowodowane są koniecznością sprostowania błędnej transpozycji dyrektywy [3], powstałej w wyniku jej błędnego przetłumaczenia. Dotychczas obowiązujące przepisy rozporządzenia [2] stawiały polskich przedsiębiorców prowadzących proces współspalania odpadów w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorców w innych krajach UE. Prace nad zmianą rozporządzenia zostały podjęte po interwencji przedstawicieli przemysłu, którzy musieliby ponieść dodatkowe obciążenie finansowe (około 5 milionów EUR) spełniając prawne wymogi technologiczne w procesie współspalania. Obecnie dla procesu współspalania odpadów nie ma już żadnych wymagań co do miejsca kontrolnego pomiaru temperatury spalin, a więc pomiar ten nie musi już być w komorze spalania. Natomiast dla procesu spalania odpadów kontrolny pomiar temperatury spalin obecnie nie może już być w komorze dopalania, musi być wyłącznie w komorze spalania. Przypominam, że przepisy dotyczące spalania odpadów i współspalania odpadów dotyczą też (odpowiednio) termicznego przekształcania substancji powstających podczas pirolizy, zgazowania, procesu plazmowego lub zastosowania innych procesów termicznego przekształcania odpadów.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów – Dz. U. Nr 61/2010 r., poz. 380

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów – Dz. U. Nr 37, poz. 339, ze zm.

[3] Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów

Joanna Wilczyńska (02.05.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , ,Skomentuj...