Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zezwolenie odpadowe a użytkowanie

Pytanie: Pytanie dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – tworzywa sztuczne i makulatura. Starosta wymaga wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w którym ma odbywać się zbieranie, powołując się na zapis art. 42.1.10: “informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów”. Czy faktycznie ma takie prawo? czytaj więcej »

15.12.2013

Zmiana przepisów dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie [1] zmienia od 18 września 2010 r. dotychczasowe wymagania dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest czytaj więcej »

05.09.2010

Przy oddawaniu instalacji do użytkowania nie jest wymagane prawem zezwolenie CO2

Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie dwutlenku węgla do powietrza nie wymaga pozwolenia, o którym mowa w art. 180 POŚ [1]. czytaj więcej »

27.06.2010

Zmiany i nowości w ustawie o odpadach

Zniesiono kłopotliwy przepis – od 12 marca 2010 r. [1] urzędnik nie może już żądać pozwolenia na użytkowanie obiektu albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (jeżeli są wymagane Prawem budowlanym), gdy wydaje:

  • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  • zezwolenie na odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów.

czytaj więcej »

21.03.2010