Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiany i nowości w ustawie o odpadach

Zniesiono kłopotliwy przepis – od 12 marca 2010 r. [1] urzędnik nie może już żądać pozwolenia na użytkowanie obiektu albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (jeżeli są wymagane Prawem budowlanym), gdy wydaje:

  • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  • zezwolenie na odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów.

Teraz będzie więc można uzyskać te decyzje przed zakończeniem budowy czy zmiany w obiekcie [2].

Nadal jednak przed wydaniem zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych konieczna jest kontrola WIOŚ, który sprawdza funkcjonowanie instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania odpadów.

Nowością jest, że w przypadku przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych zezwolenie takie wydane może być po przeprowadzeniu kontroli przez WIOŚ w pierwszym miejscu eksploatacji danego urządzenia.

Natomiast pozostaje niezmieniony przepis dotyczący uzyskania, przed oddaniem do użytkowania nowej lub zmienionej instalacji, decyzji (jeżeli są wymagane) określających zakres i warunki korzystania ze środowiska [3], a więc pozwolenia:

  • zintegrowanego;
  • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • na wytwarzanie odpadów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 28/2010 r., poz. 145
[2] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 39/2007 r., poz. 251, ze zm. – art. 21 ust. 2, art. 27 ust. 3, art. 28 ust. 10
[3] Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 76 ust. 2 pkt 3

Tematy powiązane

Czy nasze odpady są palne selektywnie zebrane?
Interpretacje Ministerstwa Środowiska do ustawy o odpadach

Joanna Wilczyńska (21.03.2010)
Nowości | Skomentuj »
Tagi: , , , , ,Skomentuj...