Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana przepisów dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie [1] zmienia od 18 września 2010 r. dotychczasowe wymagania dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określone w rozporządzeniu [2], m.in. (nowości są pogrubione):

 • z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się 1 egzemplarz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg nowego wzoru (załącznik nr 1); ocenę należy przechowywać (już nie trzeba przekazywać powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego), a w przypadku prowadzenia książki obiektu budowlanego – ocenę należy dołączyć do tej książki (uwaga: za brak oceny grozi grzywna na podstawie art. 93 pkt 9 Prawa budowlanego)
 • po dokonaniu zabezpieczenia wyrobu zawierającego azbest poprzez jego zabudowę albo pokrycie szczelną powłoką należy ponownie sporządzić ocenę w terminie 30 dni od przeprowadzonego zabezpieczenia
 • identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach można przeprowadzić także na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej (laboratorium już nie musi być akredytowane)
 • wykonawca prac, przed przystąpieniem do zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac
 • do rodzaju składowisk dopuszczonych do przyjmowania do składowania odpadów azbestowych dodano podziemne składowiska odpadów niebezpiecznych

Podstawa prawna

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 162/2010 r., poz. 1089
[2] Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71/2004 r., poz. 649
[3] Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 3/2004 r., poz. 20, ze zm.

Powiązane projekty rozporządzeń

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Joanna Wilczyńska (05.09.2010)
Nowości | 2 komentarze »
Tagi: , , , ,


komentarze 2

“Zmiana przepisów dotyczących użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest”
 1. 1 Krystian napisał(a) 22:22, 22.12.2012:

  Proszę o odpowiedź. Kto odpowiada za likwidację płyt acekolowych (zawierających azbest) w domach zarządzanych przez S.M. ?Większość z tych mieszkań jest własnością notarialną mieszkańców ale nie tworzą oni wspólnoty. Czy właściciel tego typu mieszkania może wystąpić do gminy o dofinansowanie usunięcia azbestu. Niewielkie płyty acekolowe 1 m. x 2 m.,zamontowane zostały na balkonach w latach 80-tych.

 2. 2 Krystian Słowik napisał(a) 10:14, 05.12.2016:

  Z tego, co wiem aby usunąć azbest trzeba wynajac specjalistyczną ekipę, która zna się na tej sprawie. Aby samemu móc usuwać to należy przejść kursy. Jak widac wiele firm oferuje tego typu usługi. Ja osobiście trzymam się z dala od tego materiału


Skomentuj...