Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Monitoring wizyjny odpadów

Pytanie: Mam problem z interpretacją przepisów ustawy o odpadach.

Sprawa dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów w firmie. Firma budowlana branży drogowo-sanitarnej w 2016 r. uzyskała zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01. Odpady powstają podczas prac drogowo-budowlanych, skąd własnym transportem przewożone są na utwardzony teren wydzierżawionej działki. W dalszej kolejności odpady te przetwarzane są przy użyciu kruszarek, gdyż stanowią cenny surowiec wtórny – kruszywo budowlane wykorzystywane podczas budowy dróg na podsypkę. Czy odpady o podanych powyżej kodach można zakwalifikować do odpadów niepalnych według załącznika nr 2a do ustawy śmieciowej i w związku z tym skorzystać ze zwolnienia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania oraz z zabezpieczenia roszczeń. [O.]

Odpowiedź: Dla odpadów niepalnych nie jest wymagany operat ppoż., ale wg mnie nie można jednoznacznie uznać ww. odpadów za niepalne – zwłaszcza tych bitumicznych (17 03 02).

Natomiast w przypadku wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów:

– monitoring wizyjny wg art. 25 ustawy o odpadach wymagany jest dla wszystkich magazynowanych odpadów, oprócz wymienionych w ust. 6j (popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi), a dla odpadów palnych wymienionych w ust. 6f (nie widzę tam tych betonowych i bitumicznych z remontów) jest dodatkowy wymóg, aby obraz z monitoringu był przekazywany on-line do WIOŚ; monitoring prowadzić zgodnie z rozporządzeniem [2];

– zabezpieczenie roszczeń wymagane jest dla wszystkich magazynowanych odpadów, a także dla wykorzystywanych do wypełniania terenu niekorzystnie przekształconego, oprócz odpadów obojętnych oraz popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi (art. 48a).

Wymienione w pytaniu odpady betonowe i bitumiczne z remontów moim zdaniem wymagają: 

– operatu ppoż., oprócz tych zakwalifikowanych do niepalnych;

– monitoringu wizyjnego, ale nie wymagają monitoringu on-line do WIOŚ;

– zabezpieczenia roszczeń, oprócz tych zakwalifikowanych do obojętnych na podstawie załącznika nr 1 i 2 do rozporządzenia [3].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755) – obowiązuje od 17.12.2019 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277)

Tematy powiązane

Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń

Joanna Wilczyńska (18.09.2019)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Monitoring wizyjny odpadów”
 1. Avatar
  1 Radosław napisał(a) 13:55, 19.09.2019:

  Z monitoringu wizyjnego są też wyłączone odpady wytworzone przez ich wytwórcę i wstępnie magazynowane zgodnie z art. 25 ust. 6a

 2. Avatar
  2 Agnieszka napisał(a) 14:00, 06.10.2019:

  Wg mnie dla wykorzystywanych do wypełniania terenu niekorzystnie przekształconego jeśli nie są magazynowane nie wymagają monitoringu wizyjnego.
  Przepis art. 25 ust. 6 a mówi wyraźnie o magazynowaniu odpadów.

 3. Joanna Wilczyńska
  3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:47, 07.10.2019:

  Agnieszka (2), nie jest wymagany monitoring wizyjny miejsca wypełniania odpadami terenu niekorzystnie przekształconego, ale wymagane jest zabezpieczenie roszczeń.


Skomentuj...