Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Monitoring wizyjny odpadów

Pytanie: Mam problem z interpretacją przepisów ustawy o odpadach.

Sprawa dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów w firmie. Firma budowlana branży drogowo-sanitarnej w 2016 r. uzyskała zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01. Odpady powstają podczas prac drogowo-budowlanych, skąd własnym transportem przewożone są na utwardzony teren wydzierżawionej działki. W dalszej kolejności odpady te przetwarzane są przy użyciu kruszarek, gdyż stanowią cenny surowiec wtórny – kruszywo budowlane wykorzystywane podczas budowy dróg na podsypkę. Czy odpady o podanych powyżej kodach można zakwalifikować do odpadów niepalnych według załącznika nr 2a do ustawy śmieciowej i w związku z tym skorzystać ze zwolnienia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania oraz z zabezpieczenia roszczeń. [O.]

Odpowiedź: Dla odpadów niepalnych nie jest wymagany operat ppoż., ale wg mnie nie można jednoznacznie uznać ww. odpadów za niepalne – zwłaszcza tych bitumicznych (17 03 02).

Natomiast w przypadku wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów:

– monitoring wizyjny wg art. 25 ustawy o odpadach wymagany jest dla wszystkich magazynowanych odpadów, oprócz wymienionych w ust. 6j (popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi), a dla odpadów palnych wymienionych w ust. 6f (nie widzę tam tych betonowych i bitumicznych z remontów) jest dodatkowy wymóg, aby obraz z monitoringu był przekazywany on-line do WIOŚ; monitoring prowadzić zgodnie z rozporządzeniem [2];

– zabezpieczenie roszczeń wymagane jest dla wszystkich magazynowanych odpadów, a także dla wykorzystywanych do wypełniania terenu niekorzystnie przekształconego, oprócz odpadów obojętnych oraz popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi (art. 48a).

Wymienione w pytaniu odpady betonowe i bitumiczne z remontów moim zdaniem wymagają: 

– operatu ppoż., oprócz tych zakwalifikowanych do niepalnych;

– monitoringu wizyjnego, ale nie wymagają monitoringu on-line do WIOŚ;

– zabezpieczenia roszczeń, oprócz tych zakwalifikowanych do obojętnych na podstawie załącznika nr 1 i 2 do rozporządzenia [3].

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755) – obowiązuje od 17.12.2019 r.
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277)

Tematy powiązane

Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń

Joanna Wilczyńska (18.09.2019)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 7 komentarzy »
Tagi: , , , ,


komentarzy 7

“Monitoring wizyjny odpadów”
 1. 1 Radosław napisał(a) 13:55, 19.09.2019:

  Z monitoringu wizyjnego są też wyłączone odpady wytworzone przez ich wytwórcę i wstępnie magazynowane zgodnie z art. 25 ust. 6a

 2. 2 Agnieszka napisał(a) 14:00, 06.10.2019:

  Wg mnie dla wykorzystywanych do wypełniania terenu niekorzystnie przekształconego jeśli nie są magazynowane nie wymagają monitoringu wizyjnego.
  Przepis art. 25 ust. 6 a mówi wyraźnie o magazynowaniu odpadów.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 14:47, 07.10.2019:

  Agnieszka (2), nie jest wymagany monitoring wizyjny miejsca wypełniania odpadami terenu niekorzystnie przekształconego, ale wymagane jest zabezpieczenie roszczeń.

 4. 4 Z napisał(a) 20:48, 19.10.2019:

  a co z przedsiębiorcami którzy posiadają monitoring co najmniej od lutego 2019 r., który spełnia wymogi ustawy z art. 25, co więcej po wydaniu rozporządzenia okazuje się, że zainstalowane kamery spełniają wymogi rozporządzenia dot. rodzajów zapisów itp., poza § 3 rozporządzenia tj. Parametry urządzeń technicznych systemu kontroli spełniają co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona.
  Czy to oznacza, że trzeba wymienić cały monitoring i dostosować do zapisów rozporządzenia – dodam, że przedsiębiorca posiada zezwolenie na zbieranie odpadów i zbiera wyłącznie odpady niepalne. Jak do tego się mają wcześniejsze zapewnienia MS, że takiego obowiązku nie będzie?

 5. 5 Agnieszka napisał(a) 18:26, 01.11.2019:

  Czy potwierdza Pani stanowisko, że po zmianie przepisów (6.09.2019 r.) nie ma obowiązku prowadzenia monitoringu wizyjnego dla odpadów wytwarzanych po procesach przetwarzania.

 6. 6 Kasia napisał(a) 16:48, 27.11.2019:

  Czy urząd może żądać dla popiołów którymi wypełnianiy jest teren niekorzystne przekształcony badań potwierdzających że odpad ten spełnia warunki bycia odpadem obojętnym?

 7. 7 jacek napisał(a) 19:44, 12.12.2019:

  wysypiska nadal płoną, ciekawy jestem ilu pażarom do dnia 12,12,2019 r., zapobiegło ministerstwo środowiska od dnia wejścia w życie ustawy inwigilacyjnej ? czy są prowadzone jakieś statystyki ? bo nie widzę żadnej poprawy w zapobieganiu podpaleń wysypisk smieci , wysypisk i skupów złomu [ chociaż te ostatnie praktycznie nie płoną }
  Według ninie monitoring został wprowadzony na potrzeby PEGAZUSA w celu poszerzenia możliwości infliltracji społeczeństwa,
  MŚ powinno publikować takie statystyki, bo nie widzę jakichkolwiek korzyści z wprowadzonej infiltracji w praktycę.


Skomentuj...