Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zgłoszenie czy pozwolenie dla kotłowni

Pytanie: W 2014 r. do organu wpłynął wniosek dot. wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza między innymi dla instalacji energetycznej

–  kotłowni o mocy cieplnej 12 MW opalanej gazem ziemnym (paliwo podstawowe) przez 7200 h/rok oraz olejem opałowym (zgodnie z nomenklaturą wnioskodawcy paliwo zastępcze) przez 300 h/rok.  Strona zawnioskowała o ustalenie warunków pozwolenia tylko dla pracy kotłowni eksploatowanej w oparciu o olej opałowy. Praca kotła z wykorzystaniem gazu ziemnego została pominięta również w udzielonym pozwoleniu. W bieżącym roku prowadzący instalację przedstawił tut. organowi informacje z których wynika, że kocioł 12 MW pracuje w oparciu o olej opałowy tylko w przypadku awarii rurociągu gazowego bądź konserwacji kotła i w ciągu ostatnich dwóch lat praca urządzenia z wykorzystaniem oleju opałowego nie przekroczyła 40 h w roku.
Czy praca kotła z wykorzystaniem oleju opałowego jest pracą instalacji w warunkach awaryjnych, skoro to nie kocioł ulega awarii, ale powyższe spowodowane jest czynnikami zewnętrznymi?
Czy w przedstawionej sytuacji wnioskodawca powinien zgłosić instalację – kocioł 12 MW opalany gazem ziemnym (zgodnie z art. 152 ustawy P.o.ś.) oraz jednocześnie zawnioskować o uchylenie w części pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dot. kotła 12 MW opalanego olejem opałowym?
Czy może mieć miejsce sytuacja, kiedy kocioł 12 MW eksploatowany jest w oparciu zarówno o zgłoszenie (w zakresie gazu ziemnego) oraz pozwolenie emisyjne (w zakresie oleju opałowego), jeżeli olej opałowy byłby wykorzystywany w normalnych warunkach pracy instalacji, a nie w warunkach innych niż normalne? [E.U.]

Odpowiedź: Kocioł 12 MW opalany gazem albo olejem moim zdaniem wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, gdyż dla oleju przekracza 10 MW. Pozwolenia bowiem nie wymagają zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia [2]:

1. Instalacje energetyczne – o nominalnej  mocy cieplnej:
3) do 15 MW – … lub opalane paliwem gazowym oraz … olejem opałowym, … z tym że … nominalna moc cieplna wprowadzana w … oleju opałowym … nie przekracza 10 MW.

Praca kotła na oleju w sytuacji braku gazu jest pracą normalną tego kotła. W zależności od czasu pracy traktować można kocioł jako źródło szczytowe (w celu ustalenia standardów emisyjnych dla spalania oleju). Kocioł taki jest MCP i wymaga zgłoszenia do KOBiZE do Rejestru MCP.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z poźn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. poz. 881)

Tematy powiązane

Rejestr MCP – średnich źródeł spalania paliw
MCP – średnie źródła spalania paliw

Joanna Wilczyńska (11.10.2019)
Temat dnia | 1 Komentarz »
Tagi: , , ,


Jeden komentarz

“Zgłoszenie czy pozwolenie dla kotłowni”
  1. 1 Paweł napisał(a) 09:03, 02.12.2019:

    Czy konieczność obliczania emisji do sprawozdań z opłat za środowisko na podstawie wytycznych KOBiZE oznacza, że wszystkie firmy muszą być zarejestrowane w tym systemie. Czy brak tej rejestracji i licznie emisji na podstawie innych wytycznych, wskaźników oznacza automatycznie kary dla firmy.


Skomentuj...