Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Rejestr MCP – średnich źródeł spalania paliw

Pytanie: Starosta wystosował wezwanie do przedstawienia informacji i oświadczeń dot. kotła 2,07 MW, o których mowa w art. 152 ust. 2b i 2c ustawy POŚ. 

W maju 2017 r. zakład dokonał zgłoszenia eksploatacji instalacji spalania paliw (dwóch kotłów 0,96 MW i 2,07 MW – MCP). Starosta potwierdził przyjęcie zgłoszenia z dniem 31 maja 2017 r. Wg obowiązującego na ten moment rozporządzenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546 w sprawie standardów emisyjnych…. –  zgodnie z § 4 pkt 6 tego rozporządzenia, cała instalacja spalania paliw była źródłem nowym, gdyż pozwolenie na jej budowę wydano po 6 stycznia 2013 r.  (rozp. uchylone 14.04.2018 r). W obecnym stanie prawnym wg rozp. z 2018 r. poz. 680, z późn. zm. –  źródło o mocy 2,07 MW wg § 4 ust. 1 pkt 7 lit. b kwalifikuje się do źródła  istniejącego – oddane do użytkowania przed 20 grudnia 2018 r. (pozwolenie na budowę wydane przed 19 grudnia 2017 r.). Art. 157a ust. 2  pkt 3 POŚ dotyczy źródeł oddanych do użytkowania po 19 grudnia 2018 r. czyli nowych. Skoro źródło w zakładzie zostało oddane do użytkowania przed 20 grudnia 2018 r., to chyba trzecia zasada łączenia mocy nie ma zastosowania? Czy wezwanie Starosty jest zgodne z obowiązującym prawem i należy na nie odpowiedzieć podając informacje wg art. 152 ust. 2b POŚ?

Odpowiedź: Tak, trzecia zasada łączenia mocy nie ma zastosowania do kotła oddanego do użytkowania przed 19 grudnia 2018 r.

Jednak starosta słusznie wezwał  do przedstawienia informacji i oświadczeń dot. kotła 2,07 MW, o których mowa w art. 152 ust. 2b i 2c POŚ, bo przepisy te dotyczą wszystkich MCP. Z tym że tylko dla źródeł szczytowych podmiot powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 2c ustawy Poś, o nieprzekraczaniu określonego dla tego źródła czasu użytkowania.

Zgodnie z poniższym poradnikiem:

Należy podkreślić, że wszędzie tam gdzie w ustawie Poś jest użyta formuła „źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia…” przepis dotyczy dwóch kategorii źródeł:
– pojedynczych, posiadających nominalną moc cieplną nie mniejszą niż 1 MW i mniejszą niż 50 MW – źródła istniejące i nowe;
– tworzących zespół dwóch lub większej liczby źródeł spalania paliw (każde o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW), którego nominalną moc cieplną ustalono przy zastosowaniu trzeciej zasady łączenia (art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Poś) – źródła nowe.

Zobacz informacje KOBiZE:

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z poźn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia marca 2018 r. 
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680, z późn. zm)

Tematy powiązane

MCP – średnie źródła spalania paliw
Pomiary emisji ze średnich źródeł spalania (MCP)
Nowe standardy emisyjne

Joanna Wilczyńska (21.06.2019)
Temat dnia | 2 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 2

“Rejestr MCP – średnich źródeł spalania paliw”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 15:35, 03.07.2019:

    Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym od 13.07.2019 r. doprecyzowuje wszystkie przepisy POŚ dotyczące średnich źródeł spalania paliw (MCP) przez dodanie wyrazów „dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3″.

  2. 2 Jatek napisał(a) 08:53, 12.07.2019:

    Firma prowadzi działalność na dzierżawionym terenie rekreacyjnym. Prowadzi między innymi działalność gastronomiczną. Z tej działalności powstają odpady (plastikowe opakowania po jedzeniu, plastikowe i szklanne butelki) które są zbierane w zwykłych workach 120l. Czy firma może składować te worki w jednym miejscu a dopiero w terminie późniejszym, po segregacji odpadów i zebraniu odpowiedniej ilości wywieźć. Czy miejsce do składowania musi być odpowiednio przygotowane i w jakim terminie musi je odebrać firma zbierająca odpadym


Skomentuj...