Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transportujący wytworzone przez siebie odpady

Pytanie: Mam pytanie co do definicji / pojęcia: „Transportujący wytworzone przez siebie odpady”.

Czy to określenie tyczy się osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie np. czyszczenia osadników, kanalizacji itp. i wytwarzających odpady w skutek prowadzenia takiej działalności? Czy raczej chodzi tu o osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej czy o wytwórców odpadów posiadających instalację?
Poza tym na stronie https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/ jest mowa o obowiązku posiadania numeru przez przedsiębiorców wymienionych w  art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 lit. „e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2; – nasza firma ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów i przekazywania sprawozdania do urzędu marszałkowskiego.
Ogólnie mam ogromny mętlik w głowie bo moim zdaniem głównym problemem jest prawidłowe rozumienie pojęć w tym „Transportujący wytworzone przez siebie odpady”, które nie jest wyjaśnione w słowniku ustawy o odpadach. [R.P.]

Odpowiedź: Każdy transportujący wytworzone przez siebie odpady, a więc m.in.:

  • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która wytworzyła transportowane odpady,
  • podmiot, który transportuje wytworzone przez siebie odpady w związku z eksploatacją instalacji albo poza instalacją,
  • wykonujący usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, który z mocy ustawy jest  wytwórcą transportowanych odpadów powstających w wyniku świadczenia tej usługi (chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej),

może je sam transportować:

  • bez wpisu do rejestru BDO w dziale VII „Transportujący odpady” (art. 51 ust. 2 pkt 4 UO2),
  • z uwzględnieniem wymagań art. 24 UO2, a więc m.in. zgodnie z rozporządzeniem [2].

Jeżeli firma obowiązana jest do prowadzenia ewidencji odpadów, ale nie musi mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów ani pozwolenia zintegrowanego, to powinna dokonać wpisu do rejestru BDO w dziale XII „Wytwórca odpadów …” (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e UO2), gdyż od 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie wyłącznie elektronicznie poprzez BDO.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. poz. 1742)

Tematy powiązane

Transportowanie wytworzonych przez siebie odpadów
Rejestr w BDO na wniosek

Joanna Wilczyńska (12.10.2019)
Temat dnia | Skomentuj »
Tagi: , ,



Skomentuj...