Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Monitoring on-line odpadów

Pytanie: Czy firma świadcząca usługi wulkanizacyjne, sprzedaż opon, naprawę samochodów musi posiadać i zgłosić do WIOŚ monitoring miejsc, gdzie opony są przechowywane?

[A.N.]

Odpowiedź: Monitoring wizyjny z dostępem on-line dla WIOŚ wymagany jest dla miejsca magazynowania odpadów wymienionych w art. 25 ust. 6f UO2, a więc m.in. dla zużytych opon (ale nie dotyczy opon niebędących odpadami):

6f. W przypadku magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych:
1) paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
2) papier oraz tektura,
3) tekstylia,
4) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
5) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
6) drewno i odpady drewnopochodne,
7) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
8) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6
– posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów … prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

Jednak monitoring wizyjny, w tym ten on-line dla WIOŚ, dotyczy miejsc magazynowania albo składowania odpadów wymagających zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Obowiązek ten nie dotyczy wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę. Jeżeli więc firma nie przyjmuje odpadów od innych wytwórców odpadów, to nie jest obowiązana do prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów, których jest wytwórcą w wyniku świadczenia usługi wulkanizacyjnej i naprawy samochodów.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755) – obowiązuje od 17.12.2019 r.

Tematy powiązane

Monitoring wizyjny odpadów
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń

Joanna Wilczyńska (13.10.2019)
Nowości, Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , , , ,


Jeden komentarz

“Monitoring on-line odpadów”
  1. 1 Bartosz napisał(a) 08:56, 08.01.2020:

    Dzień dobry mam pytanie prowadzimy firmę usługową która montuje i konserwuje urządzenia klimatyzacyjne. Powstające z usług odpady przewozimy do siedziby przed przekazniem ich podmiotowi gospodrującym odpady, gdyż jest ich niewiele. Czy musimy uzyskać w związku z tym zezwolenie na transport i zbieranie odpadów.Telefony do organów kontrolnych WIOŚ nie dały jednoznacznej odpowiedzi ponieważ interpretacje są różne a uzyskanie decyzji na zbieranie w środku miasta wydaje się niemożliwe.


Skomentuj...