Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Magazynowanie odpadów zwolnione z operatu ppoż., monitoringu, zabezpieczenia roszczeń

Trudno spamiętać, które obowiązki dotyczą, a które nie dotyczą magazynowania odpadów niepalnych i obojętnych.

Magazynowanie odpadów zakwalifikowanych do niepalnych jest zwolnione z operatu ppoż.:

 • w przypadku zbierania lub przetwarzania odpadów – wg art. 41a ust. 8 UO2:

8. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 UO2, nie stosuje się w przypadku:
2) zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

 • w przypadku wytwarzania odpadów – wg art. 183c ust. 6 POŚ:

6. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 UO2, nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

Natomiast magazynowanie odpadów wymienionych w art. 25 ust. 6j UO2 jest zwolnione z monitoringu wizyjnego:

6j. Przepisów ust. 6a–6i nie stosuje się do popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Zwolnione z zabezpieczenia roszczeń jest magazynowanie odpadów wymienionych w art. 48a ust. 2 UO2:

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) odpadów obojętnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118,
2) odpadów spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118,
3) popiołów, żużli i gipsów oraz wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (UO2) (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z poźn. zm.)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. poz. 1755) – obowiązuje od 17.12.2019 r.

Tematy powiązane

Monitoring wizyjny odpadów
Monitoring wizyjny odpadów i zabezpieczenie roszczeń
Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń

Joanna Wilczyńska (24.11.2019)
Temat dnia | 3 komentarze »
Tagi: , , , , , , , ,


komentarze 3

“Magazynowanie odpadów zwolnione z operatu ppoż., monitoringu, zabezpieczenia roszczeń”
 1. 1 Robert napisał(a) 10:22, 03.01.2020:

  Witam,
  mam pytanie w kwestii kruszenia tworzyw. Czy jeżeli kruszymy skrzynki, klatki, rury itp. tylko w celu zmniejszenia objętości w/w i zwiększenia masy do transportu to powinniśmy mieć jakiś proces R- ? Czy możemy to potraktować tak samo jak np. belowanie makulatury czy foli? Czyli tylko przygotowanie do transportu? Zaznaczam, że po skruszeniu i spakowaniu w worki typu bigbag już nic więcej z tym odpadem nie robimy tylko ładujemy na auto…

 2. 2 Robert napisał(a) 10:26, 03.01.2020:

  Przepraszam. Napisałem nie w temacie….. już napisałem na poprawnej zakładce….

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 18:08, 18.10.2020:

  Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742) dotyczące (z wyjątkami):
  – wytwórców odpadów
  – zbierających odpady
  – przetwarzających odpady


Skomentuj...