Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transportujący wytworzone przez siebie odpady

Pytanie: Mam pytanie co do definicji / pojęcia: „Transportujący wytworzone przez siebie odpady”.

czytaj więcej »12.10.2019

Transport odpadów

Pytanie: Czy jako pośrednik w handlu złomem mogę transportować go własnym transportem od wytwórcy do firmy, która zajmie się zagospodarowaniem tego złomu? czytaj więcej »

10.05.2017

Opakowania wielokrotnego użytku

Pytanie: Wkrótce kończy się nam pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i odpady inne niż niebezpieczne. W moim przypadku chodzi o odpad o kodzie 15 01 10* tj. „Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone”. czytaj więcej »

06.12.2015

Transport odpadów komunalnych

Pytanie: Pragnę wykonywać usługi TRANSPORTU odpadów z grupy 20.xx.xx – odpady komunalne, ale bez odpadów o kodzie 20.03.01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Czy w myśl  art. 233 nowej ustawy o odpadach, na podstawie art. 28 starej ustawy o odpadach wystarczy złożyć wniosek o pozwolenia na transport odpadów w odpowiednim starostwie powiatowym? czytaj więcej »

17.08.2014

Odbieranie odpadów komunalnych

Pytanie: W związku ze zmianą ustawy o odpadach i tym, że decyzje w zakresie zezwoleń wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów są ważne 2 lata od daty wejścia w życie nowej ustawy o odpadach, moje pytanie brzmi, jakie dokładnie zezwolenia musi posiadać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i transportujący do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów czytaj więcej »

20.07.2014

Opróżnianie koszy ulicznych

Pytanie: Czy firma posiadająca bardzo małą ilość sprzętu – dosłownie „łopaty, miotły i traktor”, która wygrywa przetarg na sprzątanie miasta (w tym opróżnianie koszy na śmieci) – powinna mieć decyzję na zbiórkę lub transport odpadów oraz czy powinna być wpisana do rejestru działalności regulowanej? czytaj więcej »

03.06.2013

KOBiZE – konto i wprowadzanie danych

Do końca lutego należy wprowadzić do Krajowej bazy roczny raport o wielkości emisji do powietrza. Na stronie KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) zostały zamieszczone kolejne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, poniżej cytuję 3 z nich:

czytaj więcej »

13.02.2013

Transport odpadów

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie UO2 zmienia się kwestia transportu własnych odpadów przez ich posiadacza/właściciela? czytaj więcej »

05.02.2013

Transport odpadów bez własnych środków transportu

Pytanie: Założyłem spółkę, która będzie zajmowała się prowadzeniem odzysku odpadów z energetyki zawodowej t/j popiołw lotnych i żużli. Staram się o uzyskanie zezwolenia na transport odpadów. Pytanie czy spółka musi posiadać swoje środki transportu, żeby uzyskać zezwolenie? Przedstawiłem do UM w XXX umowy z firmami na świadczenie usług transportu odpadów, którym mam zamiar zlecić usłuę transportową. W/w firmy posiadają odpowiednie zezwolenia. Urząd w XXX stoi na stanowisku, że firma musi posiadać swoje środki transportu. Ustawa w tym zakresie tego nie określa. czytaj więcej »

01.03.2012

Transport wytworzonych przez siebie odpadów

Pytanie: W ciągu roku wytwarzam więcej niż 5 ton (około 50 ton) odpadów innych niż niebezpieczne (17 04 07) w tej sytuacji nie muszę uzyskiwać zezwolenia na wytwarzanie odpadów a jedynie przedstawić o tym informacje. Problem polega na tym że odpady te transportuje do odbiorcy oddalonego ode mnie o niecałe 200 m, czy wobec tego muszę ubiegać się o pozwolenie na transport? Gdybym posiadał zezwolenie na wytwarzanie odpadów lub PGON mógłbym ująć tam transport, co jednak w takim przypadku? czytaj więcej »

21.12.2011