Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Transport odpadów bez własnych środków transportu

Pytanie: Założyłem spółkę, która będzie zajmowała się prowadzeniem odzysku odpadów z energetyki zawodowej t/j popiołw lotnych i żużli. Staram się o uzyskanie zezwolenia na transport odpadów. Pytanie czy spółka musi posiadać swoje środki transportu, żeby uzyskać zezwolenie? Przedstawiłem do UM w XXX umowy z firmami na świadczenie usług transportu odpadów, którym mam zamiar zlecić usłuę transportową. W/w firmy posiadają odpowiednie zezwolenia. Urząd w XXX stoi na stanowisku, że firma musi posiadać swoje środki transportu. Ustawa w tym zakresie tego nie określa. [A.Sz.]

Odpowiedź: Jeżeli transport odpadów (usługę transportową) będą prowadzić inne firmy, to każda z nich musi mieć zezwolenie na transport konkretnych kodów odpadów, a nie ten kto zleca taką usługę. Patrz: wyrok VI SA/Wa 1795/06 – Wyrok WSA w Warszawie:

Posiadane przez D. zezwolenie na transport odpadów o symbolu 150101 jest decyzją administracyjną i uprawnia do działania w jego zakresie tylko ten podmiot dla którego zezwolenie było wydane /do którego decyzja była skierowana/. Skarżący działając jako podwykonawca, aby zgodnie z prawem wykonywać zlecenie transportu odpadów o symbolu 150101 był zobowiązany posiadać własne zezwolenie na transport odpadów. Ponieważ skarżący takiego zezwolenia nie posiadał, a wykonywany transport nie był objęty zwolnieniem z obowiązku posiadania zezwolenia, nałożenie na skarżącego kary pieniężnej za wykonywanie transportu odpadów innych niż niebezpieczne bez zezwolenia było uzasadnione.

Może być jednak inna sytuacja. Pan (albo Pana spółka, jeżeli jest spółką prawa handlowego) może uzyskać zezwolenie na transport, chociaż nie posiada swojego transportu, bo zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska z 5.07.2006 r.:

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (…) nakłada na prowadzącego działalność w zakresie (…) transportu odpadów, obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności.
Wniosek o wydanie zezwolenia na transport powinien zawierać, zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 4 cytowanej ustawy, między innymi wskazanie sposobów i środków transportu odpadów, przy czym wnioskodawca nie ma obowiązku posiadania własnych środków transportu.
Posiadacz odpadu, posiadając wymagane przepisami zezwolenie na transport odpadów, może na podstawie zawartej umowy wynająć do tego celu odpowiednie środki transportu. Transport odpadów może odbywać się w oparciu o zezwolenie uzyskane przez posiadacza odpadu.

Tak więc w sytuacji braku własnych środków transportu możliwe są dwie sytuacje w zależności od rodzaju umowy:

1) Pan (albo Pana spółka, jeżeli jest spółką prawa handlowego) na podstawie umowy zleca usługę transportu odpadów firmom posiadającym zezwolenie na transport odpadów; wówczas Pan (Pana spółka) nie musi mieć zezwolenia na transport odpadów;

2) Pan (albo Pana spółka, jeżeli jest spółką prawa handlowego) na podstawie umowy wynajmuje środki transportu (z kierowcami albo bez) od firm, które nie muszą posiadać zezwolenia na transport odpadów; wówczas Pan (Pana spółka) musi mieć zezwolenie na transport odpadów.

Należy więc właściwie sformułować umowę.

Uwaga. Nie każda firma transportowa może w ramach swojej działalności prowadzić wynajem środków transportu.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 28
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206

Tematy powiązane

Zezwolenie na transport odpadów
Transport wytworzonych przez siebie odpadów
PGO nie może zawierać zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów

Joanna Wilczyńska (01.03.2012)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , ,


komentarze 3

“Transport odpadów bez własnych środków transportu”
 1. 1 Wiesław napisał(a) 14:32, 10.06.2015:

  Złożyłem w imieniu naszej firmy wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz odpadów. Tak naprawdę to jest to „odświeżenie” zezwolenia, które wygasło nam po 10-ciu latach. W sumie jeździmy już ponad 25 lat po Polsce i Europie. Urzędnik z naszego Starostwa w odpowiedzi na nasz wniosek zażądał przedstawienia sposobu i środków transportu dla poszczególnych rodzajów odpadów odrębnie. Oznacza to, że muszę przypisać takie środki transportu do poszczególnych 93 kodów odpadów, które zamieściłem we wniosku ? Gdzie mogę znaleźć tabelę (wykaz) poszczególnych środków transportu dla poszczególnych kodów odpadów ? Będę wdzięczny za pomoc w tej sprawie

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:58, 10.06.2015:

  Obecnie zezwolenie na transport odpadów wydaje się jeszcze na podstawie art. 28 starej ustawy o odpadach (UO), wg którego we wniosku powinno być „wskazanie sposobu i środków transportu odpadów”. Ustawodawca nie narzuca, z jaką szczegółowością ma być ta informacja. Uważam, że nie ma potrzeby dla każdego kodu odrębnie podawać te informacje. Można podać np. że odpady umieszczone w pojemnikach transportowane będą samochodami ciężarowymi.
  Od 23.01.2016 r. powinien działać nowy rejestr w ramach BDO – wówczas transportujący będzie wpisany do tego rejestru na wniosek, który oprócz danych podmiotu będzie musiał zawierać tylko „kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów”. Świadczy to o tym, że ustawodawca nie chce ingerować w sposób i środki transportu odpadów, najważniejsze aby transport był prowadzony bezpiecznie dla ludzi i środowiska (art. 24 UO2).

 3. 3 Bartosz napisał(a) 19:24, 14.11.2017:

  Pytanie zasadnicze brzmi czy aby pośredniczyć tj,1. podmiot A zleca naszej firmie wywóz odpadow ,2. nasza firma pełni usługę- („zapewni realizację przedmiotu Umowy przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej oraz wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami objętej przedmiotem Umowy oraz w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa)3.nasza firma zleca firmie B która ma wszelkie uprawnienia i odpowiednie moce przerobowe. 4 wystawiamy fakturę firmie A na której jest sformowanie -odbiór odpadów według kodu, Potrzebne są nam zezwolenia?(wynika z wyżej przedstawionej argumentacji że nie) Czy możemy wystawiać fakturę zleceniodawcy z opisem „odbiór odpadów” Chcemy zbierać zlecenia a następnie zlecać je odpowiednim wykonawcam.


Skomentuj...