Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

KOBiZE – konto i wprowadzanie danych

Do końca lutego należy wprowadzić do Krajowej bazy roczny raport o wielkości emisji do powietrza. Na stronie KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) zostały zamieszczone kolejne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, poniżej cytuję 3 z nich:

Czy istnieje możliwość szybkiego, lub automatycznego wprowadzania danych do formularza wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie dla wielu Zakładów?

Aby wypełnić wiele formularzy wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie, w których dane w większości są niezmienne, należy skorzystać z narzędzia iMacros dostępnego jako wtyczka dla przeglądarki Internet Explorer pod adresem http://www.iopus.com/download/imacros-ie/ oraz dla przeglądarki Mozilla Firefox pod adresem http://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/imacros-for-firefox/ . Narzędzie to automatycznie wypełnia dane w polach zapamiętanych formularzy. Dokładny opis korzystania z tego narzędzia można znaleźć pod ww. adresami.

Gdzie znajduje się zakładka „Błędy”?

Po zalogowaniu się do Krajowej bazy należy:
Krok 1
(dotyczy to podmiotów, których raport został wysłany)
Pobrać raport do korekty za pomocą przycisku wskazanego czerwoną strzałką (patrz na skany zamieszczone pod linkiem dla tej odpowiedzi).
Krok 2
Edytować raport za pomocą przycisku wskazanego czerwoną strzałką.
Krok 3
Zakładka Błędy będzie widniała jako jedna z pozycji zawartych po lewej stronie ekranu.

Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?

W przypadku, kiedy podmiot korzystający ze środowiska prowadzi działalność bez użycia instalacji (w rozumieniu art. 3 pkt 6 POŚ), a eksploatuje wyłącznie urządzenia, do których zgodnie z art. 3 POŚ zaliczane są środki transportu, nie spełnia warunku utworzenia konta w Krajowej bazie, ponieważ nie jest podmiotem władającym zakładem.
Zgodnie z rozporządzeniem [2], podmiot korzystający ze środowiska zakłada konto w Krajowej bazie oraz sporządza raport wyłącznie dla zakładu (zakładów). Pojęcie zakładu jako jednostki, dla której tworzy się konto w Krajowej bazie zostało zaczerpnięte z art. 3 pkt 48 POŚ. Zakładem, w myśl tych przepisów, jest jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, oraz znajdujące się na nim urządzenia.
Mając na uwadze powyższe, jedynie podmiot władający zakładem/zakładami w chwili obecnej ma możliwość przedkładania raportów do Krajowej bazy.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (USZE) – art. 6, 7, 59
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ)

Tematy powiązane

Raporty do KOBiZE za rok 2012
Raporty do KOBiZE przez małe podmioty
Do końca lutego raport do KOBiZE
Czy za brak raportu do KOBiZE są jakieś sankcje?
Najczęściej zadawane pytania do KOBiZE

Joanna Wilczyńska (13.02.2013)
Pytania i odpowiedzi | 3 komentarze »
Tagi: , , , , ,


komentarze 3

“KOBiZE – konto i wprowadzanie danych”
 1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 17:52, 16.01.2014:

  Zmiana odpowiedzi KOBiZE na pytanie: Czy podmiot posiadający wyłącznie środki transportu powinien założyć konto w Krajowej bazie?
  „… Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego raporty te będą wprowadzane do tej bazy.”
  Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2013 rok – na str. 18-19 opisuje możliwość wprowadzania raportu za 2013 r. tylko z urządzeń (w tym środków transportu) przez podmioty nieposiadające „zakładu” w rozumieniu POŚ.

 2. 2 Joanna Wilczyńska napisał(a) 16:45, 01.12.2016:

  Od 23.11.2016 r. roczny raport tzw. KOBiZE składa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877).
  Teraz w Krajowej bazie jest jedno konto dla danego podmiotu dla wszystkich jego zakładów i dla emisji poza zakładem, z dostępem dla maksymalnie 10 użytkowników tego podmiotu.

 3. 3 Joanna Wilczyńska napisał(a) 09:26, 13.11.2022:

  Od 31.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217).
  Nie ma już ograniczenia do 10 użytkowników danego konta.
  Według przepisów przejściowych – zachowują ważność dotychczasowy identyfikator (login) i hasło dostępu do Krajowej bazy.


Skomentuj...