Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Zmiana okresu magazynowania odpadów od 23.09.2021 r.

Kolejną zmianę przepisów dotyczących magazynowania odpadów wprowadza ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648).

czytaj więcej »12.09.2021

Monitoring wizyjny odpadów

Pytanie: Mam problem z interpretacją przepisów ustawy o odpadach.

czytaj więcej »18.09.2019

Produkt uboczny za pół roku będzie odpadem

„Milczące” uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, a więc wygasa 1 marca 2019 r.  czytaj więcej »

14.08.2018

Zbieranie i przetwarzanie odpadów z monitoringiem i zabezpieczeniem roszczeń

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 14 dni (z pewnymi wyjątkami) od ogłoszenia w Dz. U., ma ograniczyć liczne ostatnio podpalenia i porzucanie odpadów oraz skutki takich działań. Ustawa zmienia wiele przepisów (m.in. zmniejsza z pewnym wyjątkiem dopuszczalny czas magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku) i dodaje nowe, m.in.: czytaj więcej »

29.07.2018

Magazynowanie czy zbieranie odpadów

Pytanie: Firma posiada kilka lokalizacji, w których prowadzi swoją działalność. W każdej z nich powstają odpady. Odpady wrzucane są do specjalnie przygotowanych pojemników, koszy, worków, oznaczonych odpowiednimi kodami odpadów (zbieranie czy magazynowanie?). czytaj więcej »

24.07.2016

Uciążliwe sąsiedztwo odpadów

Pytanie: Proszę o pomoc w sprawie składowania odpadów na osiedlu domków jednorodzinnych. czytaj więcej »

16.02.2014

Magazynowanie odpadów

Pytanie: Czy jest projekt dotyczący magazynowania odpadów – z delegacji art. 25 ust. 7 nowej ustawy o odpadach – bardzo nas ciekawią jego zapisy, bo mogą one implikować duże koszty dla naszego zakładu. czytaj więcej »

01.07.2013

Gromadzenie śmieci na posesji

Pytanie: Na terenie prywatnej nieruchomości od kilku lat sukcesywnie gromadzą się smieci. Właściciel nieruchomości będący jednocześnie posiadaczem odpadów, nie ma zadnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Ilość i rodzaj odpadów nie daje tez podstaw do uznania, ze mogą być wykorzystywane na własne potrzeby. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajduje się owa nieruchomość przeznaczony jest wyłącznie pod budownictwo mieszkalne. Do gminy wplynely liczne skargi i wnioski o usuniecie odpadów. Kto zobowiązany jest do rozwiązania problemu składowania odpadów i w jaki sposób? Jak przeciwdziałać pogarszaniu stanu środowiska bez dodatkowych kosztów? czytaj więcej »

28.12.2011

Zezwolenie na odzysk odpadów przy budowie dróg

Pytanie: Poproszę o odpowiedź na pytania dot. prowadzenia odzysku odpadów z gr. 17 poza instalacjami (przy budowach dróg i autostrad) czytaj więcej »

18.06.2011

Wymagany jest tytuł prawny do terenu magazynowania odpadów

Pytanie: Eksploatuję lokalne kotłownie węglowe, żużel jest składowany w zasobnikach (kontenerach) umiejscowionych przy budynkach kotłowni. Teren ten należy do odbiorcy ciepła np. wspólnot czy instytucji. Ponieważ jest napisane iż: „Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny”. Mam pytanie. Jaki rodzaj tytułu prawnego jest niezbędny, czy wystarczy zgoda właściciela posesji na której stoi zasobnik z żużlem? czytaj więcej »

28.05.2011