Śmiało! Zadaj pytanie tu:

lub wyślij emaila:
pytanie@eko-akademia.pl
(Odpowiem na wybrane pytania)
Dziękuję, pytanie zostało wysłane.
Postaram się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Wymagany jest tytuł prawny do terenu magazynowania odpadów

Pytanie: Eksploatuję lokalne kotłownie węglowe, żużel jest składowany w zasobnikach (kontenerach) umiejscowionych przy budynkach kotłowni. Teren ten należy do odbiorcy ciepła np. wspólnot czy instytucji. Ponieważ jest napisane iż: „Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny”. Mam pytanie. Jaki rodzaj tytułu prawnego jest niezbędny, czy wystarczy zgoda właściciela posesji na której stoi zasobnik z żużlem? [M.P.]

Odpowiedź: Zgoda właściciela posesji użyczająca w celu magazynowania odpadów teren, na którym stoi zasobnik z żużlem, będzie rozumiana jako stosunek zobowiązaniowy będący tytułem prawnym do tego terenu. Do ustawy o odpadach [1] należy bowiem stosować definicje określone w dziale II w tytule I POŚ, gdyż wg art. 1 ust. 2 UO:

Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II w tytule I POŚ

Dlatego też tytuł prawny do terenu w przypadku magazynowania odpadów należy rozumieć wg definicji z art. 3 pkt 41 POŚ:

Ilekroć w ustawie jest mowa o tytule prawnym – rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy

Podstawowy przepis dotyczący konieczności posiadania tytułu prawnego do terenu, na którym magazynujemy nasze odpady, określony jest w art. 63 ust. 1 UO. Jedyny wyjątek od tego przepisu określa ust. 1a w art. 65 UO:

1a. W przypadku decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, ust. 1 nie stosuje się.

Uwaga. Projekt z 15.03.2011 r. nowej ustawy o odpadach nie przewiduje już takiego wyjątku.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UO) – Dz. U. Nr 185/2010 r., poz. 1243, ze zm. – art. 1, 63
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm. – art. 3

Tematy powiązane

Magazynowanie odpadów – wymagania prawne
“Tytuł prawny” w przepisach z zakresu ochrony środowiska

Joanna Wilczyńska (28.05.2011)
Pytania i odpowiedzi | 1 Komentarz »
Tagi: , ,


Jeden komentarz

“Wymagany jest tytuł prawny do terenu magazynowania odpadów”
  1. 1 Joanna Wilczyńska napisał(a) 21:18, 17.06.2011:

    Kolejna wersja z 20.05.2011 r. projektu nowej ustawy o odpadach też nie przewiduje takiego wyjątku, a więc firma usługowa będzie musiała mieć tytuł prawny do terenu, na którym będzie chciała magazynować odpady w czasie usługi


Skomentuj...